måndag 17.06.2024

Digitalisering av skogsbruket lovar bättre avkastning och hållbar miljö

Skogshubben är en ny tjänst från teknikföretaget Ecotype som samlar data från landets alla skogsfastigheter på ett enda ställe.

Med hjälp av data från olika källor uppges tjänsten kunna bidra till att upptäcka risker och skador i ett tidigt skede. Exempelvis risk för barkborreangrepp, vindfällen och rotröta.

– Redan nu finns mängder av data om den svenska skogen. Men datan är utspridd och ofta svårtolkad. Vår plattform samlar information om alla skogsfastigheter i hela landet på ett enda ställe, i ett användarvänligt gränssnitt, säger Axel Ljudén, en av grundarna av Ecotype AB i Umeå i ett pressmeddelande.

Både ekonomin och miljön ska gynnas

Miljövinsten kommer enligt Ecotype genom att rätt insatser kan göras vid rätt tidpunkt och att exempelvis gallring kan göras med selektivt och bättre åtgärder vidtas för att säkra den biologiska mångfalden.

Det viktigaste verktyget för skogsägaren är skogsbruksplanen. som utgör underlag för åtgärder som avverkning, naturvård och mer.

Fram tills nu har den upprättas den i fält, genom inspektion och inventering på plats. Men så fort någon åtgärd genomförts behöver planen skrivas om. Det gör den statisk och både tid och pengar krävs för att hålla den aktuell.

Skogshubben kan uppdateras fortlöpande ute i fält. Foto Axel Ljudén.
Skogshubben kan uppdateras fortlöpande ute i fält. Foto Axel Ljudén.
Nyemission tog in åtta miljoner

Företaget Ecotype är baserat i Umeå och grundades 2021 av jägmästarna Albin Nyström och Axel Ljudén. I samband med lanseringen av tjänsten Skogshubben tog bolaget in drygt åtta miljoner kronor vid en nyemission. Investerare är bland andra LRF Ventures och investmentföretaget VEQ uppges i ett pressmeddelande.

Plattformen Skogshubben är en prenumerationstjänst och riktar till skogsägare, en grupp med generellt låg användning av digital teknik och med starka traditioner.

Appen ska guida dig fram till bästa svamstället.
Appen ska guida dig fram till bästa svampstället.
App hjälper dig att hitta svamp

Vill du plocka svamp men vet inte var den växer? Nu finns det en app som med kartor och lagrade data som kan guida dig till det bästa svampstället.

Det finns möjlighet att välja svampsort och få tips var man kan hitta den, baserat på skogstyp och ett antal andra variabler så som data om historisk nederbörd och aktuell markfuktighet.

Appen ”Hitta skog” är även den framtagen av Ecotype. Affärsmodellen bygger på prenumerationer från allmänheten till en kostnad av 49 kronor per månad eller 299 kronor för ett år.

Text: Henrik Persson

Dela artikeln!