torsdag 23.05.2024

Asfalt på väg att bli cirkulär i Håbo

30 aug 2022

En ny sorts asfalt med stor del återvunnen råvara och bindemedel från skogen. Det är vad barnen på Ängsbackens förskola i Håbo söder om Uppsala ska kunna gå på när vägen utanför läggs om.

Blandningen har förut testats i liten skala men nu är det för första gången dags för en längre sträcka att beläggas. Företaget Svevia ska belägga 1,7 kilometer lång sträcka från Fältvägen på Kalmarleden till och med skogsbrynet vid Ängsbackens förskola i Bålsta.

Den nya asfaltsblandningen gör att CO2 utsläppet minskas med 74% jämfört med konventionell asfalttillverkning uppger Svevia.

Genomslag inom ett par år i stor skala

Mattias Andersson, produktspecialist på asfalt på Svevia, berättar att det totalt ska läggas ut närmare 1 200 ton asfaltmassa med lignin för uppdraget i Håbo.

Varför inte göra all asfalt så här?

– Det går inte än. Det finns inte integrerat i den industriella processen att göra det i så stor skala. Det behövs handpåläggning lokalt fortfarande. Krävs investeringar i asfaltsverken för att producera i stor skala. Men vi har byggt om några av våra anläggningar.

Kommer det bli brist på lignin när det börjar användas mer?

– Nej, det finns god tillgång. Stora Enso levererar ligninen från Finland i vårt fall.

När kan alla vägar bli ”grönare”?

– Jag tror att det kommer dröja ett tag. Vi behöver testa mer för att kontrollera långtidseffekter som är svår att simulera i labb. Men det handlar troligen om några år. Inte årtionden.

Hur stor del är återvunnen asfalt och hur får ni tag på den?

– Vi väljer att kalla det för ”hög andel” för det är lite av en affärshemlighet exakt hur mycket vi blandar i. Men det är mer än tidigare. Fast mindre än hälften.

– Återvunnen asfalt kommer från befintliga vägar som ska läggas om. Den gamla asfalten fräses bort och läggs för behandling vid våra anläggningar.

Kommer den här nya asfalten också att kunna återvinnas?

– Ja!

Blir den nya asfalten dyrare?

– Inte mer än marginellt. Dagens asfalt kan ju också variera i pris beroende på världsläget.

Lignin från skogen

Istället för den oljebaserade bindemedlet som finns i vanlig asfalt ska lignin från skogsindustrin delvis användas. Lignin är en polymer som ingår i växters cellväggar och som ger virket dess styvhet och mekaniska styrka.

Egenskaperna gör att lignin kan ersätta en del av det oljebaserade bindemedel som finns i asfalt, bitumen.

Den återvunna asfalten med lignin inblandad anses till och med ha bättre hållbarhet än den traditionella varianten.

Dela artikeln!