söndag 21.07.2024

Öppet att investera i solenergi – emission i Soltech

21 sep 2022

Energikris och stor kommande efterfrågan på energi. Omställning till förnyelsebara energikällor på agendan. Mitt i detta startar företaget Soltech en finansieringsrunda med nyemission på 228 miljoner.

Soltech har gått från 50 miljoner i intäkter 2018 till över en och halv miljard prognostiserat 2022. De har närvaro i Sverige, Nederländerna och Spanien.

Befintliga aktieägare har företräde att teckna sig till en kurs på 11 kronor per aktie. Fem aktier ger rätt till teckning av en aktie i emissionen. Den som inte redan äger aktier kan anmäla intresse för köp i en Särskild anmälan men inte få teckningsrätt, alternativt köpa teckningsrätter på Nasdaq First North.

Största aktieägare är Avanza Pension med 5,3 % av aktierna i Bolaget. Därefter Swebank, 2,6 %, BG Fund Managment 1,9 %, Nordnet Pensionsförsäkring, 1,9 % Ölander Invest AB, 1,5 % och Frederic Telander 1,4 %.

Förvärv och investeringar

Kapitalet ska användas till förvärv och investeringar i dotterbolag för organisk tillväxt.

50 % eller 100 MSEK till företagsförvärv

40 % eller 80 MSEK till ytterligare utveckling av befintliga koncernföretag och strategiska innehav

10 % eller 20 MSEK till investeringar i operativ verksamhet, som marknadsföring och rekrytering

Vid fullteckning genomförs även en övertilldelningsemissionen på ytterligare 253 MSEK som förväntas användas enligt samma fördelning som ovan uppger styrelsen i .

Risker

Bolaget uppger själva att verksamhetens risker är främst kopplade till osäkra framtida leveranser påverkade av coronaviruset och Rysslands anfallskrig på Ukraina. Högteknologiska komponenter kan bli en bristvara och öka i pris och leveranstid. Upp till 20% kan bolagets nettoomsättning minskas i detta scenario. Bolaget uppskattar risknivån till medelstor.

Kommande förvärv är också förknippat med sedvanliga risker.

Energimarknaden är högt reglerad och starkt förknippad med politiska risker i det här fallet på både EU-nivå och nationellt. Just solceller är förmodligen något mindre exponerade för denna form av risker, även om exempelvis incitament och regelverk snabbt kan förändras.

Aktiekursen har på sex månader gått från 21,93 kronor till dagens 12,04 kronor. Högsta kursen under bolagets tid på börsen är 38,40 kronor och lägsta 5,74 kronor.

Risk för utspädning men uppsida på sikt

Aktiespararna menar i en analys att om emissionen skulle tecknas till full inklusive övertilldelningsoptionen så innebär det en utspädning som inte är oväsentlig. Men samtidigt sänker det risken eftersom framtida finansiering säkras. Organisationen menar att det finns en tydlig uppsida i aktien på ett par års sikt.

Sista dag att teckna sig är 26 september.

Detta är en journalistisk artikel och inget inte rådgivning inom ekonomi eller investeringar. Alla investeringar har risker.

Dela artikeln!