måndag 17.06.2024

Ny rapport om utmaningar och lösningar för Product-as-a-service

– Varningar har funnits i femtio år, men vi har inte lyssnat. Det är uppenbart att vi inte kan fortsätta som nu. Product as a service är en av lösningarna, sa Anders Wijkman i sitt inledningsanförande på dagens rapportsläpp på Norrsken House, Stockholm. Foto: Henrik Persson
22 sep 2022

Tjänstefiering av produkter är en viktig del av omvandlingen till cirkulär ekonomi. Men trots att det ofta på pappret ser bra affärsmässigt ut stöter företagen på problem när nya affärsmodeller ska införas.

Det ligger i tiden att prenumerera istället för att äga. Det är i alla fall vad som ofta sägs och underhållning, mjukvaror och spel tas som exempel på rörelsens riktning.

Men trots det går det trögt för ekonomin i stort att ställa om till att sluta sälja produkter som ska konsumeras och ägas till att istället erbjuda funktion och resultat.

– Det har släpps många rapporter. Men sedan glöms de bort. I vår modell är rapporten bara början, nu ska allt testas, sa Mats Linder, Stena Circular Consulting. Foto: Henrik Persson

Nio problem

I dagens rapport som Stena Circular Consulting och Cradlenet tagit fram lyfts nio anledningar till den långsamma utvecklingen fram – och förslag på lösningar.

  1. Kunder gillar att äga
  2. Kunder underskattar den totala kostnaden för sitt ägande
  3. Obekvämt i de fall man inte har ensam och omedelbar tillgång till produkten
  4. Ökade produktionskostnader för produkter som ska leva i flera livscykler
  5. Brist på kompetens i företagen, exempelvis för reperationer
  6. Outvecklat ekosystem för samarbete inom och mellan företag
  7. Kräver omfattande ägande av tillgångar för företagen
  8. Likviditeten kan bli lidande när tillgångarna är uppbundna i produkter hos kund
  9. Svårighet att attrahera kapital på en marknad som är van vid andra affärsmodeller

Lösningarna handlar i stor grad om samverkan inom branscher, att arbeta närmare kunden och organisera sig internt på ett nytt sätt. Finansiellt behövs mer exakta modeller för uppdaterad värdering av tillgångar som ska användas i flera livscykler.

Projektet går nu in i en metod och pilotfas och ska rapportera resultaten av detta i maj 2023.

Panelen bestod av Jakob Hansson från SEB, Hanna Skoog från Axfoundation, Victor Tingström från managementbolaget Lisa& och Fredrik Karlberg från Jonna, ett företag som erbjuder långtidshyra av cyklar. Foto: Henrik Persson

Henrik Persson

Dela artikeln!