torsdag 23.05.2024

Begagnat i nya lokaler – ökad efterfrågan

6 okt 2022

Nytt kontor – nya möbler och inventarier? Inte nu längre. Allt fler stora kunder vill möblera med begagnat.

När Vårdförbundet renoverade sin lokaler i Stockholm köpts endast en tredjedel av möblerna in nya – resten är återbruk och begagnat.

Bild: PE Teknik & Arkitektur
Bild: PE Teknik & Arkitektur

För den tredjedel av möblerna har köpts in nya och då har tonvikten legat på möbler med hög kvalitet, tillverkade av gedigna material som håller över lång tid och åldras med värdighet.

En tredjedel är återbruk, antingen i befintligt skick eller så har möbler lackats eller klätts om och getts ett unikt utseende.

En tredjedel av inredningen har slutligen köpts in begagnat.

Bild: PE Teknik & Arkitektur
Bild: PE Teknik & Arkitektur

Ställer krav på nya arbetssätt

Uppdragsansvarig arkitekt Petra Mann på PE Teknik & Arkitektur ser en ökning av efterfrågan efter hållbara inredningar och återbruk. Och att det ställer krav på sättet man jobbar.

CA:Hur får ni anpassa ert sätt att jobba i sådana här projekt jämfört med bara nytt?

– Jag tycker att man får vara mycket mer kreativ. Det är också roligare att jobba när man känner att man gör skillnad.

– Att återbruka och till exempel klä om eller lacka om en möbel ger ju beställaren en helt ny möbel med ett unikt uttryck. Att ta tillvara på den ursprungliga inredningen och anpassa den efter kundens nya behov är väldigt tillfredställande.

– Vi har till exempel i tidigare projekt byggt förvaring och gradänger utifrån befintliga bordsskärmar och hyllsystem vilket är väldigt kul.

Petra Mann på PE Teknik & Arkitektur
Petra Mann på PE Teknik & Arkitektur

CA: Vem tog initiativet till detta arbetssätt? Ni eller kunden?

– Hållbarhet var redan från start ett högt uppsatt mål i projektet, Vårdförbundet kände dock inte till tillvägagångssättet.

– Där var vår roll på PE Teknik & Arkitektur att pusha, inspirera, informera och driva projektet utifrån hållbarhetsaspekter, både i inredningsprojekteringen och arkitekturprojekteringen.

CA: Har ni märkt av ökad efterfrågan på återbruk och begagnat?

– Ja, vi har märkt en stor förändring de senaste åren. Vi själva har alltid förespråkat hållbarhet, men det har ibland varit svårt att få med kunden på banan.

– I projektens tidiga skeden har man sedan länge pratat om hållbarhet, med sedan har det tappats bort under projektets gång.

– Idag finns det en helt annan medvetenhet hos beställarna, kunderna vill vara en förebild när det gäller hållbara beslut, det handlar inte enbart om att spara pengar. Vi märker att kunderna värderar kunnighet inom dessa frågor högt.

Henrik Persson

Dela artikeln!