söndag 21.07.2024

45 statliga miljoner till Ragn-Sells – ska bygga laddstationer

Susanna Lind, Head of Public Affairs & Government Relations, Ragn-Sells
7 okt 2022

Marieholm, Skepplanda och Upplands-Bro, det är platserna som totalt 18 högeffektsladdare ska byggas med statens och företagets Ragn–Sells hjälp.

Laddarna är särskilt anpassade för lastbilar och kommer tjäna transporterna till och från företagets anläggningar, men också vara öppna för andra att använda.

Stödet är en del av Energimyndighetens nationella satsning för laddinfrastruktur som görs för att påskynda utvecklingen av elektrifierade utsläppsfria tunga transporter.

Ett problem som kommer behöva lösas är att att säkerställa betalnings- och bokningsmodeller för de publika laddarna. Företaget arbetar med ett system som ska göra det smidigt och minimera ställtider för transportörerna.

Ragn-Sells laddstolpar blir en del av ett nationellt nätverk av laddningsstationer för tung trafik. Totalt ska 1,5 miljarder kronor fördelas till aktörer som vill bygga upp en infrastruktur för publik laddning. Energimyndigheten har beviljat stöd till 139 laddstationer än så länge.

Henrik Persson

Dela artikeln!