måndag 17.06.2024

Ny cirkulär abonnemangstjänst för hotell

19 okt 2022

Företaget VarUnik skapar ett nytt varumärke och en cirkulär tjänst för hotell som inriktar sig på hållbart boende.

Hotellen erbjuds hyra miljömärkta textilier som ingår i ett cirkulärt system och där inga textilier går till spillo. I tjänsten ingår även utbildningar och kommunikationsverktyg för att inspirera medarbetare och hotellgäster att använda textilierna på ett sätt att de ska hålla länge.

− Rethink Textiles är en cirkulär abonnemangstjänst som omfattar kommunikation, inspiration, utbildning, tvättjänst och textil, säger Sofia Stahl VarUniks grundare och VD.

– Tjänsten riktar sig till hotell som trivs med att tvättservicen tas om hand av ett externt tvätteri och som precis som vi är måna om planetens resurser. För oss är hållbarhet även samverkan. Samverkan mellan gästen, hotellet, tvättjänsten, textilproducenten, aktörer inom återvinning och återbruk samt miljöorganisationen.

Sofia Stahl VD och grundare VarUnik

Textilierna i abonnemangstjänsten är spårbara för att kunna samla in kundernas unika tvättdata, genom sk. RFID-kod. (Radio Frequency Identification).

Baserat på hotellets egna data erbjuds kunderna utbildning i hur man undviker onödigt tvättande, vilket förlänger textiliernas livslängd och sparar både energi och kostnader.

Avtal har tecknats med Samhall, som kommer sköta tvättjänsten på 22 orter runt om i landet.

Den cirkulära affärsmodellen medför att textilierna ingår i ett slutet cirkulärt system där inget avfall hamnar på tippen.

Uttjänta produkter upcyklas till nya produkter som tex skopåsar, bärkassar osv.

Henrik Persson

Dela artikeln!