måndag 17.06.2024

Pappersbatteriet är här

Gustav Nyström
8 nov 2022

Forskare från Empa i Schweiz har tagit fram ett pappersbatteri som producerar elektricitet när vatten tillsätts.

Smarta etiketter med inbyggd batteri för att spåra paket, det är ett av flera tänkbara användningsområden för det nya batteriet som är gjort av vanligt papper. Och efter användning är det bara att lägga batteriet på komposten, för det är biologiskt nedbrytbart.

– Det är ett stort problem med avfall från elektroniska produkter. Oftast handlar det om enkla och billiga produkter med små batterier där det inte finns något större ekonomiskt incitament för återvinning. Vi har därför flera forskningsprojekt på Empa där vi försöker möjliggöra den här typen av tillämpningar utan att de belastar miljön, säger Gustav Nyström, avdelningschef för forskningslabbet Cellulose & Wood Materials på Empa i ett pressmeddelande.

Pappret prepareras med grafit och zink. Först doppas papperet i saltvatten och när det har torkat tillsätts ett bläck av grafitflinger på den ena sidan och av zinkpulver på den andra sidan – batteriets två poler.

När vatten tillsätts löses saltet upp och får zinken att släppa ifrån sig elektroner som kan driva en enkel elektronisk produkt när de färdas mellan de båda polerna.

– En möjlighet skulle kunna vara att integrera sensorer i förpackningar för att kunna se om produkten passerar ett visst gränsvärde och därför måste sorteras ut. De sensorerna skulle kunna drivas av pappersbatteriet, säger Gustav Nyström.

Henrik Persson

Dela artikeln!