lördag 20.07.2024

Sveriges klimatmål skärps efter beslut i EU

Jessica Polfjard. Bild Europaparlamentet.
10 nov 2022

Sverige ska sänka sina utsläpp av klimatgaser med 50 procent, tio procentenheter mer än tidigare mål. Detta efter en överenskommelse med EU.

EU-parlamentet och ministerrådet har enats om striktare utsläppsmål av växthusgaser för de flesta av medlemsstaterna.

– Överenskommelsen vi nådde i natt är ett stort steg för det europeiska klimatarbetet, inte minst för att alla länder nu blir skyldiga att bidra i att minska utsläppen. Det är en avgörande skillnad gentemot hur det såg ut tidigare, då vissa länder knappt behövde minska sina utsläpp över huvud taget, säger EU-parlamentets ansvariga förhandlare, svenska Jessica Polfjärd (M) till tidningen Europaportalen.

Sverige har förbundit sig att kraftigt sänka sina utsläpp fram till 2030 men samtidigt föreslog den moderatledda regeringen på tisdagen en lång rad ändringar av budgeten som går i motsatt riktning exempelvis slopande av elbilsbonus och nära på slopad reduktionsplikt för bränsle samt höjd moms på delar av den cirkulära ekonomin.

EU-länder

Nytt minskningsmål 2030. Minskningen avser från 2005 års nivå.

Sverige 50 procent

Finland 50

Danmark 50

Luxemburg 50

Tyskland 50

Nederländerna 48

Österrike 48

Frankrike 47,5

Belgien 47

Italien 43,7

Irland 42

Spanien 37,7

Cypern 32

Portugal 28,7

Slovenien 27

Tjeckien 26

Estland 24

Grekland 22,7

Slovakien 22,7

Litauen 21

Ungern 18,7

Polen 17,7

Lettland 17

Rumänien 12,7

Bulgarien 10

Henrik Persson

Dela artikeln!