Åtta av tio misstror grön reklam

Anna Linusson, vd på Miljömärkning Sverige
24 nov 2022

Konsumenterna är skeptiska till företags påstående om sitt miljöarbete. Det visar en ny undersökning som Nordisk Miljömärkning låtit göra.

Marknadsföring med miljöargument har blivit mycket utbrett på senare tid, men tilliten till den är i många fall låg. Endast 22 procent 22 % litar på reklam som använder argument som “miljövänlig”, “hållbar” eller “klimatneutral”

Något högre förtroende har budskap som stärks av en oberoende certifiering som exempelvis Svanen eller EU Ecolabel. I det fallet litar 61 procent på budskapet.

– Vår nya undersökning visar att konsumenter i Norden inte har förtroende för marknadsföring med miljöargument, då det finns en djungel av ”gröna” märkesliknande symboler, som vilseleder konsumenter. Men undersökningen visar att de har förtroende för Svanen och EU Ecolabel, åtminstone än så länge, säger Anna Linusson, vd på Miljömärkning Sverige i ett pressmeddelande.

Så här tycker konsumenter i Norden om hållbar konsumtion:

53 % anser att klimatförändringarna är den mest kritiska hållbarhetsutmaningen.

22 % litar på marknadsföring med argument som ”miljövänlig”, ”hållbar” eller ”klimatneutral”.

18 % litar på att företagens egna märkningar är bra val för miljön.

61 % litar på att produkter, som är märkta med oberoende tredjepartscertifieringar Svanen och EU Ecolabel.

21 % anser att privata företag och myndigheter gör tillräckligt för att bidra till en mer hållbar konsumtion.

76 % har upplevt att produkter avsiktligt är tillverkade så att de ej går att reparera.

Nordic Consumer Sustainability Index 2022 genomfördes av IPSOS Norge på uppdrag av Nordisk Miljömärkning. Undersökningen omfattade totalt 5 419 respondenter från Danmark, Finland, Island Norge och Sverige

Henrik Persson

Dela artikeln!