måndag 17.06.2024

Effektivisering snabbaste lösningen på energikrisen

3 feb 2023

Politiker pratar mycket om elproduktion, och för lite om den snabbaste lösningen. För att använda mindre el och vid rätt tidpunkter är ett snabbare sätt att både få energin att räcka och sänka priserna. Det menar Fossilfritt Sverige, skogsägarföreningen Södra, Fastighetsägarna och Göteborgs Energi i en debattartikel i DN.

OECD-ländernas internationella energiråd (IEA) menar att energieffektivisering kan bidra med lika mycket energi som all kärnkraft, vattenkraft och vindkraft tillsammans.

Lösningarna handlar om investeringar i elmotorer och värmepumpar och automatisering. Örebrobostäder har exempelvis infört en digital plattform som minskat elförbrukningen med 50 procent på tio år.

Även administrativa åtgärder för att styra marknaden behövs menar debattörerna, så som omvända auktioner på el, definiera energieffektivisering som en klimatåtgärd, långsiktiga förutsättningar för energieffektiv renovering av fastigheter och förlängt investeringsbidraget för hushåll är några av åtgärderna som kan införas.

Henrik Persson

Dela artikeln!