torsdag 23.05.2024

Lansering av symbioscentrum för ett resurseffektivt Sverige

Pia Sandvik, VD på RISE inledningatalade för en blandad publik som kommit från hela landet.
7 feb 2023

RISE har fått i uppdrag av näringsdepartementet att etablera ett nationellt resurscentrum för industriell och urban symbios. Idag lanserar det med en nationellt konferens i Stockholm.

Näringslivet och samhällsaktörer ska få stöttning  av RISE i omställningen till en cirkulär ekonomi genom symbioslösningar genom. Det handlar om att samla, skapa och sprida kunskap samt i att hitta partners och samarbeten.

Det långsiktiga målet för Centrum för Industriell och Urban symbios är att bidra till ökad resurseffektivitet genom att utveckla och driva olika frågor inom industriell och urban symbios som leder till hållbar utveckling.

Marie Karlberg, RISE

”Målet är att få fler att arbeta med frågan så att man lokalt och regionalt funderar och tar reda på vilken potential som finns av resurser, avfall, restprodukter. Det kan vara spillvärme, vatten,  materialströmmar och att verksamheterna kommer lite längre i att använda resurserna tillsammans, säger Marie Karlberg, RISE .”

Det säger Marie Karlberg, RISE, som leder arbetat med att etablera det nationella centrumet för industriell och urban symbios.

Industriell och urban symbios är en viktig del inom den cirkulära ekonomin som innebär att öka värdet på och förbättra användningen av restströmmar såsom energi, vatten, material eller bi- och restprodukter, och på så sätt bidra till en ökad resurseffektivitet. Det som är avfall för ett företag kan vara en resurs för någon annan. 

Centrum för industriell och urban symbios ska

• Arbeta för samverkan inom området

• Vara en tillgänglig och långsiktig nationell kunskapsnod

• Vara den naturliga platsen för att hämta kunskap inom industriell och urban symbios

• Vara drivande inom industriell och urban symbios lokalt och regionalt

• Genomföra kunskapsspridande aktiviteter genom konferenser, workshops, hemsida

• Skapa samverkan med partners och intressenter (industri, kommuner, regioner, organisationer, nätverk, akademi)

• Utveckla processer och metoder för stöd av industriell och urban symbios, som kommer att erbjudas via centrumet

• Genomföra en konferens för att sprida kunskap om centrumet och industriell och urban symbios

Hemsida: ri.se/centrum-ius

 

Text och foto: Ann-Sofie Granzell

Dela artikeln!