torsdag 23.05.2024

Rapport: stor kapacitet för textilåtervinning i Europa

Siptex sorteringsanläggning i Malmö. Bild: Sysav.
14 feb 2023

Industrin har god kapacitet för att återvinna ökande mängder textil inför kommande tvingande regelverk i EU 2025. Aktörerna har dessutom lovande tekniker på gång för att effektivare kunna ta hand om textilavfallet, det visar en ny rapport från Svenska miljöinstitutet.

Kartläggningen visar på en kapacitet i Europa för att återvinna 1.3 miljoner ton textil till år 2025. Motsvarande siffra för sortering av textilier är 560 000 ton.

– Det är mycket positivt, resultatet visar att det finns många aktörer i Europa och att de har stor potential att öka sin kapacitet, säger Maja Dahlbom på Svenska miljöinstitutet.

Men för att höja andelen textil som återvinns till ny textil krävs ytterligare teknikutveckling. Främst inom sortering med industriell förmåga att exempelvis fastställa fiberinnehåll i textil, en viktig kunskap inför fortsatt process.

– Förutom teknikutveckling behöver även de insamlade textilierna vara av bra kvalitet, gärna endast bestå av en fibertyp – bomull är idag eftertraktat – och i stora kvantiteter för att kunna matcha återvinningsföretagens kapacitet. För att blicka framåt kan det sägas att intresset för sortering och återvinning av textil är stort i Europa och industrin kommer troligen utvecklas de kommande åren, men det behövs en bra insamling och sortering och ett stadigt flöde av sorterade textilier till återvinningsföretagen, för att kunna producera nya kläder, säger Maja Dahlbom i ett pressmeddelande.

Ladda ner rapporten här: Sustainable clothing futures – Mapping of textile actors in sorting and recycling of textiles in Europe

Henrik Persson

Dela artikeln!