lördag 20.07.2024

Var tredje morot blir inte mat

Foto: Charles Deluvio
3 mar 2023

Mängder med mat når aldrig matbordet och mycket lämnar inte ens gården. Jordgubbar, morötter och potatis hör till de matvaror där förlusterna är som störst. Konsumenten måste sänka sina krav om svinnet ska kunna minska menar Jordbruksverket i en ny rapport.

En tredjedel av morötterna som odlas i Sverige blir inte mat. En stor del av förlusterna beror uppkommer vid lagring och sortering.

Konsumenter och handel skulle behöva sänka sina krav på den perfekta moroten och produktionsledet använda mer kasserade morötter till processade produkter för att sänka svinnet uppger Jordbruksverket.

75 000 ton potatis i svinn

2021 var det 17 procent, sammanlagt 75 000 ton av vinterpotatisen som inte lämnade gårdar och packerier för att bli mat.

Över hälften av svinnet var potatis som inte ens lämnar bondens gård efter att ha bedömts ha skador orsakade exempelvis av blöta markförhållanden.

Men en stor del av bortsorteringen beror på vad som upplevs som kosmetiska skador på skalet eller fel storlek på knölen.

Hälften av jordgubbarna aldrig plockade

Efter sommaren var slut 2022 var upp emot hälften av jordgubbarna kvar i fält, en stor del av dessa bär var av klass 1.

Här är det främst bristen på någon som kan plocka bären som ligger bakom. En varm period får många bär att mogna fort under kort tid och arbetskraften hinner inte med.

Bättre väderprognoser, mer hållbara sorter och odlingssystem samt flexibla marknadskanaler som tar hand om tillfälliga produktionsöverskott är vägen framåt för att få fler bär som mat.

Allra värst på svinn är den odlade sallaten. Totalt 65 procent blir kvar på fältet vid skörd. Orsaken sägs bero på att alltför höga estetiska krav från handel och konsument.

Läs rapporterna här

Henrik Persson

Dela artikeln!