torsdag 23.05.2024

Svensk biogas i kris – regeringen överklagar inte dom men lobbar

7 mar 2023

Produktion av inhemsk biogas står inför stora problem i och med att Europeiska unionens tribunal har ogiltigförklarat Sveriges skattebefrielse för biogas. Regeringen uppger nu att de arbetar aktivt med EU-kommissionen för att få nya godkännanden på plats men väljer att inte överklaga domen.

Sommaren 2020 godkände EU-kommissionen en tioårig förlängning av Sveriges skattebefrielser för biogas. Besluten överklagades dock och upphävdes av högre instans.

Biogasproducenterna i Sverige har flaggat för att besluten får katastrofala följder för produktionen av biogas och omställningen till koldioxidneutrala energislag.

Regeringen menar att möjligheterna är begränsade att få ett ändrat domslut genom att överklaga domen och fokuserar därför i stället på att driva på processen och samarbeta med kommissionen i den formella granskningen.

– Domen sätter tyvärr många svenska företag i en svår sits och det finns ett behov av att lösa situationen. Därför kommer regeringen att arbeta aktivt med EU-kommissionen för att så snabbt som möjligt uppnå fortsatt skattebefrielse med så stor rättssäkerhet för branschens aktörer som möjligt. Stödet är viktigt då biogas minskar beroendet av fossila bränslen och används av svenska företag och svensk industri, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Första åtgärden är att skicka ett brev till EU-kommissionen undertecknat finansminister Elisabeth Svantesson och energi- och näringsminister Ebba Busch, till för att understryka stödets betydelse för klimatet, industrin och energiomställningen.

Regeringen uppger i ett pressmeddelande att de kommer att ha en löpande dialog med kommissionen på olika nivåer med målet att få fortsatt godkännande för skattebefrielse av biogas.

Henrik Persson

Foto: Axel Adolfsson , Ola Jacobsen. Montage Henrik Persson.

Dela artikeln!