måndag 17.06.2024

Mer data från skogen med nytt forskningsprojekt

Foto: Steven Kamenar
14 mar 2023

Eu har beviljat 30 miljoner i stöd för forskning om ökad och förbättrad dataanvändning i skogsbruket. En del av forskningen ska ske i Sverige.

Skogbruket har länge varit en ganska traditionell bransch med låg utvecklingstakt. Men en omvandling är på gång till ett mer precist och datadrivet bruk baserat på nya vetenskapliga metoder.

Ett nytt europeiskt forskningsprojekt ska titta på hur mer data kan samlas in från skogen och göras tillgängliga för fler. Det handlar om hållbarhetsdata som möjliggör digitala produktpass, cirkulära produkter och affärsmodeller.

Teknikutvecklingen medger att stora mängder data samlas in från skogsbruket. Men hur ska såväl skogsbrukare som samhälle och företag dra nytta av all data så att alla parter tjänar på det?

– Det samlas in stora mängder data inom skogsbranschen, i hela kedjan från skogsproduktion via sågverk till eftermarknad. Vi vill att denna data ska komma till användning och även att skogsbrukare på så vis ska kunna bredda sin verksamhet, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

Den ökade användningen av data ska möjliggöra för framtida digitala produktpass som ger tillgång till produktinformation direkt från leverantören till produktförädlaren och vidare i produktkedjan. Digitala produktpass ingår i en ny ramlagstiftning som en del i EUs gröna giv.

– Från svenskt håll deltar Interior Cluster Sweden i projektet tillsammans med Linnéuniversitetet och nätverket i EnTrust för att göra hållbara produkter till norm, säger Anna Rosenqvist, VD för Svenska Möbelklustret, Interior Cluster Sweden.

Elva doktorander som ska anställas inom datavetenskap, informationssystem och samhällsvetenskap.

Två av doktoranderna kommer att hamna i Småland: en vid Linnéuniversitetet och den andra hos Södra. Doktoranden på Södra ska arbeta med att utveckla affärsmodeller med ett hållbarhetsperspektiv. Universitetets doktorand ska utveckla ett protokoll för bedömning av immateriella tillgångar uppger Interior Cluster Sweden i ett pressmeddelande.

Henrik Persson

Dela artikeln!