måndag 17.06.2024

Ekoförsäljningen 2022 bättre än väntat

16 mar 2023

Skolor, sjukhus och andra offentliga kök ligger tillsammans med privata restauranger stabilt i sina inköp av ekologisk mat och dämpar därmed nedgången för branschen. Förra året innebar till och med en liten uppgång totalt för ekologisk mat trots att försäljningen i matbutikerna minskade.

Ekomarknaden i Sverige växte med 2,5 procentenheter 2022, enligt Ekologiska Årsrapporten. Men det ser väldigt olika ut för de olika försäljningskanalerna.

Höga matpriser och ändrade köpvanor hos konsumenten påverkar siffrorna nedåt. Storkök och gårdsförsäljning från bonde direkt till konsument ökar däremot.

– Trots ett krävande år ser vi att den totala ekoförsäljningen ökar något, det är positivt. Extra glädjande är att försäljningen direkt till konsument fortsätter att öka, även om det fortfarande är en mycket liten del av ekoförsäljningen säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Totalt såldes det under 2022 livsmedel för 309 miljarder kronor. Av detta var 19 miljarder ekologiskt, vilket ger en ekoandel på 6,1 procent.

Trenden och oro för framtiden spås påverka hur mycket mark som bönderna odlar ekologiskt i framtiden. Under 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen med 3 procent.

Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Krav och Ekomatcentrum.

Henrik Persson

Dela artikeln!