torsdag 23.05.2024

Josefins vision: skor av näver

17 mar 2023

Snart kan nästa par sneakers vi köper ha sulor gjorda av näver. I alla fall om Josefin Larsson och företaget Reselo får genomslag för sitt försök av revolutionera gummiindustrin.

Nya skor kommer i framtiden så klart inte vara vita och svarta som näver, för det vi i vardagligt tal kallar för gummi som finns i exempelvis skosulor är en komplex industriell produkt med många ingredienser.

Det medgrundare Josefin Larsson och Reselo vill är att byta ut så många som möjligt av av dessa ingredienser som idag kommer från fossil råvara mot ett mer cirkulärt alternativ. Barken från björkträd.

Skogsindustrin söker just nu sätt att förädla skogsråvaran och bredda användningen, en avgörande fråga för långsiktig lönsamhet för skogsägarna. Cirkulära affärer har tidigare rapporterat om hur exempelvis Södra skogsägarna arbetar med att få fram fiber till textilindustrin. Därför kan Reselos vision om att få fram gummi från svensk och europeisk skog ligga väldigt rätt i tiden.

Men den största draghjälpen har kommit från varumärkesägarna som vill svara upp på kundkrav om produkter som är bättre för miljö och klimat.

Att förändra en industri och introducera nya råvaror kan vara trögt och ta mycket lång tid. Därför är det anmärkningsvärt att ett företag som Reselo ser ut att vara på god väg, redan efter bara några års verksamhet. Där kan opinionen från slutkunden varit en avgörande faktor tillsammans med pågående trender i skogsindustrin.

En del av gummianvändningen kommer redan idag från träd, men dessa odlas i monokulturer på regnskogsmark och kan inte utökas tillräckligt utan att offra mer regnskog. Björk är däremot en råvara som idag mest används till att eldas upp och tillgången är god på björkbark. Dessutom går det utmärkt att odla mer utan att för den skull riskera några naturvärden, tvärt om.

Hela gummimarknaden är ju värd runt 50 miljarder dollar. Och det är cirka 30 miljoner ton gummi per år som produceras. Ungefär 10 procent av produktionen blir till skor men den absolut största användningen är däck.

Hur har mottagandet varit?

– Väldigt positivt när det gäller kundsidan. Vi arbetar mycket med varumärkesägare för konsumentprodukter. Där finns ett stort tryck från allmänheten, konsumenterna, att ta fram mer hållbara alternativ, säger Josefin Larsson

Vad har varit det svåraste hittills?

– Jag skulle nog säga att det är att hitta tajmingen och balansen mellan finansiering, kundintresset och produktionen som vi kan göra.

Reselos strategi för produktion är bland annat att hitta industrisamarbeten inom branchen där olika aktörer kan komplettera varandra.

– Vi vill gärna vara del av befintlig infrastruktur. Och se det här som en add-on till de bruk som finns. Framförallt för att kunna vara nära råvaran. Och också får ut så mycket som möjligt av både material och den infrastruktur som redan finns. Istället för att vi ska bygga en helt ny egen produktionsanläggning.

Henrik Persson

Dela artikeln!