torsdag 23.05.2024

EU förbjuder greenwashing

Foto: Brian Yurasits
23 mar 2023

Företag ska hindras att att göra vilseledande påståenden om miljömässiga fördelar med sina produkter och tjänster genom ett nytt direktiv i EU.

Konsumenter kan idag vilseledas och företag kan ge en felaktig bild av deras miljöpåverkan eller fördelar – en metod som kallas greenwashing.

Det finns en uppsjö av miljömärkningar och det kan idag vara svårt att avgöra vad de innebär och om de verkligen innebär att produkten är miljövänlig.

EU uppger att vissa miljöpåståenden inte är tillförlitliga och konsumenternas förtroende för dem är extremt lågt.

Med en ny lag om gröna påståenden vidtar EU åtgärder för att ta itu med greenwashing och skydda konsumenter och miljön.

Förslaget kräver att företag måste styrka påståenden de gör om miljöaspekter eller prestanda hos sina produkter och organisationer med hjälp av vetenskapligt baserade och verifierbara metoder. De ska dessutom kontrolleras av en oberoende och ackrediterad verifierare.

Förslaget riktar sig till påståenden som görs på frivillig basis av företag gentemot konsumenter, gäller miljöpåverkan, aspekter eller prestanda hos en produkt.

Några exempel på gröna påståenden är:

”Förpackning gjord av 30 % återvunnen plast”

”Företagets miljöavtryck minskat med 20% sedan 2015”

”CO2-utsläppen kopplade till denna produkt halverades jämfört med 2020”

Henrik Persson

Dela artikeln!