torsdag 23.05.2024

6 sätt cirkulär ekonomi är tryggare i oroliga tider

Foto: Matt Seymour
24 mar 2023

Vi lever i oroliga tider och regeringen talar om att Sverige är i ett farligare läge än på länge. Här är sex exempel på hur cirkulära affärsmodeller har minskade risker jämför med traditionella.

Lokal tillgång till råvaror

I den cirkulära ekonomin används oftast råvaror som redan finns på plats i närområdet eller landet. Det innebär lägre politiska risker, lägre exponering för valutarisker och mindre prissvängningar på marknaden.

Minskad avfallsmängd

Företag har redan och kommer få allt större ansvar för kostnaden för sina produkter under hela livscykeln, inklusive avfall och deponi. Genom att förlänga livslängden på produkter och material genom återanvändning och återvinning sänks dessa kostnader.

Minskad energiförbrukning

Fossila bränslen har gång på gång visat sig kunna leda till geologiska oroligheter. Oljekrisen på sjuttiotalet, krigen i Irak och nu Ukraina är några exempel där händelser utanför företagets kontroll får stora följder för den som är beroende av fossila bränslen. Sänkt förbrukning samt användandet av alternativa energikällor minimerar dessa risker.

Förbättrad innovation

Cirkulär ekonomi främjar innovation genom att tvinga företag att hitta nya sätt att återanvända och återvinna befintliga resurser. Företag med hög innovationsförmåga står bättre rustade inför snabba förändringar i omvärlden.

Ökad återkoppling

Cirkulära affärsmodeller bygger på industrisamarbete och nära kommunikation med slutkunden. Ingen kan på egen hand skapa en cirkulär verksamhet. Detta medför också att man står starkare tillsammans med fler som har intresse av att verksamheten går bra. Den nära kontakten med kunderna ger tidig förvarning om kommande missnöje eller svängningar i marknaden.

Ökad transparens

Ökad transparens i försörjningskedjan med spårning och övervakning av resursflöden och produktionsprocesser medför tidig varning vid brist eller fel och snabb förmåga att åtgärda problemen.

Henrik Persson

Dela artikeln!