söndag 21.07.2024

Branschen måste våga tänka mer cirkulärt

Emma Bryngelsson, hållbarhetsstrateg på PE Teknik & Arkitektur.
28 mar 2023

Slutsatserna i den stora rapport om klimatförändringarna som nyligen kom från FNs klimatpanel IPCC understryker vikten av en snabb omställning. Ska vi ha en chans att nå klimatmålen måste vi börja förändras genast. Det gäller inte minst bygg- och fastighetsbranschen.

IPCCs rapport sammanfattar många års forskning och drar flera viktiga slutsatser:

Medeltemperaturen har nu höjts med 1,1°C och höjningen förväntas fortsätta snabbare än någonsin.

Redan nu upplever stora delar av världen, där över 3 miljarder människor bor, konsekvenser i form av extremväder som värmeböljor, torka och cykloner. Inom en snar framtid kommer samtliga delar av världen att känna av effekterna.

Det går att koppla ekonomiska förluster samt, allt tydligare, även allvarliga både fysiska och psykiska hälsoproblem till klimatförändringarna.

För att nå Parisavtalets mål om max 1,5°C varmare klimat måste vi halvera utsläppen inom sju år.

En framgångsrik och rättvis omställning är dock fortfarande möjlig om vi agerar nu, med gränsöverskridande samarbete mellan alla aktörer, offentliga som privata, på styrande nivå och i civilsamhället.

Konsekvenser för vår bransch

Bygg- och fastighetsbranschen har en nyckelroll i den omställning som måste ske. Trots att den står för 21 procent av Sveriges territoriella utsläpp har branschen knappt minskat sina utsläpp på 15 år. 55 procent av utsläppen kommer från renovering av redan befintliga fastighetsbestånd.

År 2020 stod bygg och renovering för 14 miljoner ton avfall, vilket gör det tydligt att branschen idag är linjär. Ska vi klara klimatmålet krävs en omställning till cirkulär ekonomi. Det är centralt för branschen att låta återbruk och kvalitet går före dagens slit- och slängtänk. Nytt är sällan bäst, vare sig ur ekonomiskt eller miljömässigt perspektiv. Våga sluta riva, våga börja bevara, våga börja återanvända, våga börja tänka cirkulärt!

Hur ska det gå till?

Varje företag måste hitta sin väg. Men några exempel som vi har egna erfarenheter av kan vara att arbeta för att vara proaktiva inom cirkularitet i alla uppdrag. Inrätta ett internt hållbarhets- och innovationsråd som arbetar med konkreta frågeställningar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. Samt att lägga stor kraft på att samverka i partnernätverk med branschens aktörer för att implementera och utveckla cirkulära arbetsmetoder och erfarenheter som kan omsättas i praktiken här och nu.

Emma Bryngelsson, hållbarhetsstrateg på PE Teknik & Arkitektur

Dela artikeln!