torsdag 23.05.2024

Mikroorganismer viktigast för jord visar studie

I jordlager som de här finns de bakterier och svampar som är den viktigaste faktorn när det handlar om hur mycket kol som lagras i marken. Foto: Stefano Manzoni.
25 maj 2023

Bakterier och svampar är den överlägset viktigaste faktorn när det handlar om hur mycket kol som lagras i marken. Deras roll är fyra gånger så viktig som andra processer visar en ny studie vid från Stockholms universitet.

Att binda kol i marken har avgörande betydelse både för att mildra klimatförändringar och för att förbättra jordens kvalitet för jordbruket.

– Nu har vi lyckats visa att mikroorganismerna har en grundläggande betydelse för att förklara hur och var kol ansamlas i marken, viktigare än alla andra faktorer som påverkar kollagringen, säger Stefano Manzoni, docent vid Institutionen för naturgeografi.

I den nya studien har forskarna fastslagit att den roll som mikroorganismer spelar för att lagra kol i jorden är minst fyra gånger så viktig som någon annan process eftersom kol som används för mikroorganismernas tillväxt binds i marken.

Forskarna menar att mer fokus bör läggas på förvaltning och skötsel som kan ge effektiv mikrobiell kolanvändning. Detta kan i sin tur förbättra jordens hälsa, vilket också hjälper till att säkerställa hållbar produktion av livsmedel för oss och kommande generationer.

Dela artikeln!