måndag 17.06.2024

Sveriges största solpark ska driva Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland

Foto: Mickael Tannus
30 maj 2023

Solparken i Fjällskär utanför Nyköping är nu i drift och ska generera 20 GWh per år. Tillräckligt för att helt försörja tre stora nöjesparker under sommarsäsongen.

Sommaröppna nöjesparker och solceller låter som en särdeles god matchning. Ändå har det tagit ett tag för aktören som äger Sveriges största nöjesparker, Gröna Lund, Kolmården och Skara Sommarland att få till en sådan lösning.

Teknikutveckling och nya finansieringsmodeller har till slut gjort öppnat upp för en drift med helt förnyelsebar energi. Men den avgörande faktorn har varit samarbete mellan aktörerna, i det här fallet Svea Solar, energibolaget Bixia och Parks and Resorts.

– Förutom att det är den största parken i Sverige visar det också hur näringslivet kan samarbeta för att ta ansvar för framtidens elförbrukning, säger Erik Martinson, VD och medgrundare Svea Solar.

En solpark kan anläggas på bara 12–18 månader, vilket gör solkraft till den snabbaste vägen till mer förnybar energi.

Finansiering av solcellsparker sker allt oftare genom energiköpsavtal, (PPA) där ett företag förbinder sig att köpa el från en solpark för ett fast pris över en förbestämd tid.

Marken ska betas av får. Det minimerar behovet av skötsel och skuggningen från panelerna gynnar även grästillväxten varma somrar.

Dela artikeln!