måndag 17.06.2024

Färdplan ska öka återvinningen av industrins plastförpackningar

31 maj 2023

Långt under 50 procent av industrins plastförpackningar återvinns – trots lagkrav. Och kraven från EU förväntas skärpas inom kort. Nu finns en färdplan för att svara upp mot detta, framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet.

– I Sverige har det varit fokus på hur konsumentförpackningar kan återvinnas, men det behövs ett större intresse för verksamheternas förpackningar, och det finns stora miljövinster med att öka användningen av återvunnen plast, säger Åsa Romson, på IVL Svenska Miljöinstitutet, en av författarna bakom färdplanen.

Det är enklare att återvinna plast som används inom industrin än hushållens förpackningar. Industrin har förutsägbara flöden för avfall och emballage. Men ett stelbent regelverk och strukturer sätter ofta upp hinder för återbruk och detta måste ändras menar rapportförfattarna.

Plast inom industrin som används i verksamheten för förpackningar eller transport har den stora fördelen att den är oblandad med andra plastsorter och mycket lättare att återvinna. Men då måste hela hanteringen ske separat där olika material inte blandas.

– Verksamheter som hanterar en större mängd av samma förpackning borde kunna lämna dem för behandling i en enskild loop. Men det krävs strukturer som underlättar sådana förpackningsloopar, säger Åsa Romson.

Omkring 40 procent av plastförpackningarna hanteras av verksamheter. Projektet Sluta cirkeln för industriell plast har genomfört sådana fallstudier när det gäller frigolit, plastfilm och storsäckar som används för allt från spannmål till kemikalier.

– Kommunerna har en viktig roll: de kan bidra till lokalt samarbete, kontrollera hanteringen av förpackningsavfallet och genom sin upphandling öka efterfrågan på både förpackningar av återvunnen plast och på förpackningar av oblandade plastsorter som kan lätt kan materialåtervinnas, säger Åsa Romson.

Dela artikeln!