lördag 20.07.2024

Aktieförsäljning öppnar upp för småsparare i cirkulär teknik

1 jun 2023

Kan grön vätgas vara en bra investering? Det tror i alla fall företaget Circular Water Technologies (CWT) som tillverkar en viktig komponent för tekniken bakom vätgasproduktion.

CWT står bakom en teknik för att framställa extremt rent vatten. Förutom till vätgasproduktion kan den användas även till rening av industriellt avloppsvatten.

Bolaget gör baserat på uppgifter från EU-kommissionen en uppskattning av investeringsbehovet inom EU i vätgas uppgår till mellan 1800 – 4700 miljarder kronor.

CWT bygger för närvarande en demonstrationsanläggning på Loudden i Stockholm i samarbete med KTH och IVL.

Bolaget är onoterat.

Bolaget poängterar att aktien inte lämpar sig för kortsiktig investering eller daytrading.

Intäkterna ska användas till ökad likviditet i väntan på förväntade bidrag och investeringar från EU alternativt de första intäkterna. Mer finns att läsa här.

Detta är en nyhetstext och Cirkulära Affärer ger inga råd eller uppmanar läsaren att varken köpa eller inte köpa några aktier i något bolag.

HP

Dela artikeln!