lördag 20.07.2024

10 sätt att lösa finansiering för cirkulära affärsmodeller

1 jun 2023

Finansiering är ibland ett problem i cirkulära affärsmodeller. Banker värderar och beräknar risk på de gamla linjära modellerna och kan ha svårt att anpassa sig till något annat. Forskningsinstitutet Rise har tagit fram tio förslag på lösningar för finansiering av en cirkulär verksamhet.

Lease-back. Det handlar om att sälja sina produkter till en finansiär och sedan leass dem. Kapitalbindningsproblemet är då överfört till finansiären som är en aktör med specialistkompetens just inom kapital och finansiering.

Bygg en eftermarknad.En etablerad eftermarknad för produkten gör det enkelt och förutsägbart att räkna på restvärde på produkten. Ett företag som vill erbjuda cykel som tjänst kan exempelvis kombinera denna verksamhet med att sälja de begagnade cyklarna när de tagits ur bruk för den primära verksamheten.

Kontraktsbelåning. Långa och stora kontrakt kan göra grund för belåning av framtida intäkter. Men även många mindre kontrakt exempelvis till privatkunder kan kombineras i en portfölj och utgöra säkerhet för lån.

Leasingkedja. Det handlar om att sprida ut leasingen i värdekedjan. Till exempel kan man leasa en komponent till en produkt som man sedan leasar ut till en slutkund. Det sprider riskerna.

Steg-för-steglån. Vid etablering av en verksamhet är det ofta svårt att få lån innan affärsmodellen visat sig framgångsrik. Banken kan göra en kreditbedömning för ett större belopp baserat på prognoser om framtiden, men sedan bara betala ut delar av lånet i takt med förutbestämda milstolpar, till exempel antal kunder eller att intäkter ökar enligt en viss trappa.

Business case-baserade lösningar. Jämför den cirkulära affärsmodellen direkt med en konkurrerande linjär modell. För även den gamla modellen innehåller risker och det kan visa hur den cirkulära modellen är en trygg investering.

Stabila intäktsflöden. Prenumerationsmodeller ger löpande stabila intäktsflöden.

Mindre risk med begagnade produkter. Nya produkter tappar fort i värde medan begagnade produkter ofta redan är avskrivna. Under förutsättning att de är i gott skick och eventuella reperationer inte är för kostsamma är begagnade produkter en tryggare val.

Finansiering från kundsidan. Kunderna kan bidra med finansiering genom crowsfunding eller förskottsbetalning av produkter.

Nischade finansaktörer. Stora banker är ofta generalister och bedömer alla affärsmodeller efter samma mall. Kanske kan samarbete med mer nischade finansaktörer vara en väg framåt.

Dela artikeln!