torsdag 23.05.2024

Se upp med vem som hämtar ditt grovavfall

17 aug 2023

Sommaren är högsäsong för hushållen när det gäller att producera grovavfall. Ombyggnationer görs, sommarställen rustas upp och förråd gås igenom. Men inte allt som hämtas upp hos hushållen går till seriös återvinning.

Men risk finns för att den som hämtar byggsäcken till ett lågt pris ingår i ett kriminellt nätverk och kastar avfallet i naturen istället för att återvinna. Det varnar nu Lars Nordström, regionchef på Ragn-Sells, för.

Nordström menar att den illegala hanteringen har ökat i takt med allt större volymer grovsopor från hushållen. Konsumenten bör kolla upp sin leverantör och vara misstänksam om priset för att hämta byggsäcken är betydligt lägre än konkurrenterna.

Henrik Persson

Dela artikeln!