måndag 17.06.2024

Så kan biltrafiken i städer minska – sju lärdomar

24 nov 2023

Städer behöver blir mer bilfria både för trivseln och miljöns skull. Och det finns exempel på hur det ska göras framgångsrikt enligt en ny rapport.

Inte ens hälften av Stockholmarna har körkort. Och ännu färre äger en bil. Det är bara en av anledningarna till att bilismen inne i staden kommer behöva minska – acceptansen minskar för att låta bilen ta plats i stadsmiljön. Och medvetenheten ökar om skadeverkningar från avgaser och buller från bilismen. Att vi går mot minskad bilism i storstäderna är på sikt självklart – men hur ska det gå till?

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av WWF tagit fram en rapport med exempel från städer som medvetet genomfört en minskning av biltrafiken.

Sju lärdomar för att lyckas med minskad biltrafik i städer

1. Arbeta fram en bred acceptans

Politiker överskattar motståndet mot minskad bilism. Ofta finns en majoritet som är positiva men de inte blir hörda i debatten.

2. En tydligt kommunikation är a och o

Berätta och förklara för alla medborgare i staden under förberedelserna och fortsätt kommunikationen också efter genomförandet.

3. Noggrann planering, snabbt genomförande

Staden Gent förberedde sig i tre år och införde alla åtgärder på en helg, då bland annat vägar stängdes av, nya skyltar sattes upp och blomsterlådor ställdes ut.

4. Inför ett paket med åtgärder som samverkar och stödjer varandra

Ta bort utrymme för biltrafik men ge också utrymmet till de aktiviteter som man vill främja.

5. Undvik övertro på trafiksimuleringar

Trafiksimuleringar inte ger ett bra underlag för att utvärdera om en åtgärd är lämplig att införa eller inte. Trafikmodeller fångar inte upp all överflyttning till andra färdmedel eller resor som helt väljs bort.

6. Viktigt med politiskt ledarskap

Det politiska stödet behöver vara uthålligt och inte vika ner sig efter de första arga insändarna med kritik.

7. Våga tänka nytt

Det går att jobba med innovativa åtgärder oavsett och genomföra förändringar på kort tid.

Rapporten har studerat städerna Gent, Birmingham, Leuven och Bryssel. Läs mer i rapporten: Att göra en Gent – nya tag för attraktiva städer med mindre biltrafik

Dela artikeln!