måndag 17.06.2024

Begagnat omsatte 1 miljard i december – ökat explosionsartat

30 jan 2024

Begagnathandeln har ökat dramatiskt under senare år uppger organisationen Svensk Handel. Julhandeln med begagnat omsatte drygt en miljard – samtidigt som de totala inköpen minskade jämfört med tidigare år.

Kläder och mode är står för den största delen och uppgår till en tredjedel av inköpen av begagnat i julhandeln.

– Begagnathandeln har gått från skam till glam. Vi tror att intresset på sikt kommer att öka, och vi tror att företag som anpassar sig därefter står starkt rustade inför framtiden. Här finns ett guldläge, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Ökad medvetenhet hos företagen och kundernas förväntningar på hållbar konsumtion anses ligga bakom ökningen av begagnatmarknaden. Samtidigt kan de kärva tiderna för hushållen också vara en bidragande orsak till att folk väljer köpa begagnat.

Men att erbjuda begagnade varor är också på väg att bli en naturlig del av handelsbranchen. Flera stora kedjor inom exempelvis kläder, elektronik och friluftsliv har börjat sälja begagnat i samma butiker som nyförsäljning. Det gör tröskeln för konsumenten lägre.

Ett exempel är Polarn O. Pyret Second som hand lanserades 2020 och innebär att kunderna kan lämna in sina begagnade Polaren och pyret plagg i valfri butik. Butiken tar över ansvaret för att sälja dem vidare och ger kunden direkt ersättning för sina gamla plagg i form av en värdecheck. Företagets mål är att varje plagg ska bäras av minst tre barn.

Pre Loved-indikatorn

Begagnathandeln har nu blivit så pass stor och utbredd att organisationen Svensk Handel inför ett nytt återkommande mått för den precis som andra varor. ”Pre Loved-indikatorn” har de valt att kalla den.

– Nära nio av tio företag ser ett positivt samband mellan hållbarhet och lönsamhet. Att tänka hållbart är idag en konkurrensfördel, varav vi nu gör en satsning för att följa begagnathandeln på en mer kontinuerlig basis, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Fem anledningar att ta in begagnat i sitt sortiment enligt Svensk Handel:

  1. Hållbarhet: Många konsumenter efterfrågar mer hållbara alternativ. Genom att erbjuda begagnade plagg kan butikskedjor positionera sig som mer hållbara och följa med i den rådande hållbarhetstrenden.
  2. Kundkrav och förväntningar: Konsumenterna förväntar sig att företag tar ansvar för sin påverkan på miljön. Att erbjuda begagnade plagg möter kundens ökade efterfrågan på cirkulär ekonomi och minskat avfall.
  3. Konkurrens och differentiering: Eftersom fler företag går med i second hand-marknaden, blir det även en strategisk differentiering för butikskedjor. Genom att erbjuda begagnade kläder kan de locka nya kunder och differentiera sig från konkurrenterna.
  4. Återvinning och avfallshantering: Att inkludera begagnade plagg i sitt sortiment är ett steg mot att minska det totala avfallet och främja återvinning. Genom att erbjuda återanvända kläder kan företag aktivt delta i cirkulär ekonomi och minska behovet av nyproduktion.
  5. Förändrade konsumtionsvanor: Människors attityder gentemot konsumtion håller på att förändras, och allt fler konsumenter föredrar unika, vintage eller begagnade plagg framför massproducerade alternativ. Butiker som anpassar sig till dessa förändrade konsumtionsvanor kan dra nytta av denna efterfrågan.

Dela artikeln!