torsdag 23.05.2024

Miljörörelser vinner mot norska staten

30 jan 2024

Greenpeace vinner mot norska staten i målet om nya oljefält uppger Supermiljöbloggen. Domstolen fastställde att regeringen inte följt reglerna för bland annat miljökonsekvensbedömning när de godkände utbyggnaden av oljefälten.

2023 godkände den norska staten förslag att utöka 19 nya oljefält.

Miljöorganisationerna Greenpeace och Natur og Ungdom tog strid i domstol om tre av oljefälten: Breidablikk, Yggdrasil och Tyrving.

Nu har domstolen fastställt att de tre olje- och gasfälten godkändes på olaglig grund och ogiltigförklarar därför statens agerande.

Dela artikeln!