måndag 17.06.2024

Planerat åldrande kostar halv miljon per person

31 jan 2024

99 procent av våra elektroniska produkter är planerad att vara föråldrade i förtid. Det skapar ett sopberg av elektronik och kostar var och en av oss en halv miljon under en livstid uppger konsumentorganisationer.

Hushållsapparater är gjorda för att hålla mellan två och 12 år. Men de är gjorda av material som borde kunna hålla i åtminstone 50 år.

Planerat åldrande kallas det, eller planerad inkurans. Det går ut på att producenterna redan när de designar produkten ser till att den kommer gå sönder inom ett en viss tid.

En en borrmaskin kan exempelvis ha ett kugghjul som uppskattas hålla för kanske 100 driftstimmar. Så om även om resten av maskinen är fullt funktionell går denna del sönder och går inte att ersätta. På dyrare modeller, exakt samma produkt fast med en annan färg, kan kugghjulet vara utbytt till ett som håller tio gånger så länge.

Produkter med mjukvara, program, som ser till att produkten fungerar, exempelvis en diskmaskin, är utan möjlighet till uppdatering.

Är dåligt för klimatet och ekonomin

Planerat åldrande skapar årligen upp till 50 miljoner ton elektroniskt avfall.

Hela idén med planerat åldrande är ett utslag av linjärt tänkande som inte bara bidrar till klimatkrisen men som också är dåligt affärsmässigt. Tanken hos en leverantör att det enda sättet att öka sin vinst är att sälja fler enheter bortser från de pengar som finns att tjäna på den så kallade eftermarknaden. Det vill säga reparationer och uppdateringar samt återförsäljning av begagnade produkter.

Med en linjär affärsmodell tvingas tillverkaren lägga stora pengar på ständig nyförsäljning. Med en eftermarknad stannar istället varje kund länge och ger återkommande intäkter.

Skärpta krav

EU och flera länders regeringar bekämpar planerat åldrande på elektronik. Det mest kända fallet är i Frankrike, där man efter en utdragen politisk strid nu kan lägga böter på upp till 300 000 euro och fängelsestraff på två år på tillverkare som planerar att deras enheter ska sluta fungera efter en tid.

Eu har dessutom nyligen skärpt kraven på företagen att sluta med planerat åldrande och att konstruera produkter som är omöjliga att laga eller uppdatera.

Dela artikeln!