måndag 17.06.2024

Forskare: kärnkraft 1000 miljarder dyrare än alternativen

1 feb 2024

470-1070 miljarder kr dyrare blir kärnkraften jämfört med alternativen. Detta har forskare vid Blekinge tekniska högskola kommit fram till i en ny studie.

Regeringens kärnkraftsfärdplan på 10 nya reaktorer blir dyrare fram till år 2050 än satsningar på energibesparingar och ny förnybar energi.

– Trots att vi var generösa vid beräkningen av kärnkraftens kostnader, blev alla scenarier med ny kärnkraft klart dyrare än alternativen, säger Henrik Ny, studiens huvudförfattare.

Ny kärnkraft är inte kostnadseffektiv visar studien. Istället är det energibesparingar och förnybar energi som lönar sig. Förutom byggkostnaden kommer en merkostnad under den nya kärnkraftens resterande livslängd till år 2100 på uppåt 5000 miljarder.

Regeringen uppger att de vill bygga 10 nya kärnkraftsreaktorer för att möta kommande energibehov. Men de har inte presenterat någon kostnad för detta eller någon plan för finansiering.

Och summorna det är fråga om är gigantiska i svenska mått mätt. Bara fördyrningen jämfört med billigare alternativ är fråga om en kostnad som kan uppgå till en hel statsbudget.

Kalkylerna är framtagna från underlag och kostnadsuppskattningar från International Energy Agencys (IEA) och Svenska Kraftnät. Energislagens totala livscykelkostnader inklusive gruvbrytning, transporter, drift och avfallshantering har tagits med i beräkningen.

– Vi och många andra har ju tidigare kommit fram till att i motsats till ny kärnkraft skulle energibesparande åtgärder och ny förnybar energi (främst vindkraft, solkraft och vattenkraft) ge hanterbara hållbarhetsrisker, bli kostnadseffektivt och kunna genomföras tillräckligt snabbt för att bli relevant för klimatutmaningen. Nu ville vi se om denna bild kunde ändras med anledning av de senaste vetenskapliga rönen, säger Henrik Ny, studiens huvudförfattare.

Rapporten kan läsas här

Dela artikeln!