måndag 17.06.2024

Svensk åkermark motsvarande 1,3 miljarder brödlimpor borta

7 feb 2024

Under de senaste 20 åren har åker- och betesmark i Sverige minskat med 160 000 hektar. Det motsvarar en produktion av gröda som skulle räckt till 1,3 miljarder brödlimpor om året.

Den bebyggda marken ökar istället med 60 000 hektar.

– Jordbruksmarken försvinner i en oroväckande takt vilket i sin tur påverkar vår inhemska livsmedelsproduktion. I det här geopolitiska läget är det viktigt att vi gör vad vi kan för att bromsa och säkerställa livsmedelsförsörjningen över tid och ytterst befolkningens överlevnad vid en eventuell kris, säger Frida Carlsson, VD Hushållningssällskapet Jönköping.

Minskad åkerareal är även ett hot mot ett mer cirkulärt och klimat och miljövänligt jordbruk eftersom de anpassade metoderna ofta levererar lägre skörd och därför behöver mer mark.

Dela artikeln!