måndag 17.06.2024

EU ändrar kurs – ska tillåta stöd till grön industri

8 feb 2024

Europeiska Rådet och EU-parlamentet har kommit överens om hur unionen ska få fler industrier att ställa om och att få redan gröna företag att etablera sig i EU.

Stormakter som USA och Kina investerar stort i industrins produktion av teknik som behövs för omställningen.

EU ligger efter på grund av en skeptisk inställning till statliga investeringar och stöd. Konsekvensen är att EU är kraftigt beroende av import av viktig teknik och att industrin utanför EU frodas när EU ska ställa om.

Nu har ett första mer konkret steg tagits för en positionsändring inom EU. Ekonomiska övervägande ligger bakom – EU kommer hamna efter om unionen göder tillväxten utomlands.

Men också säkerhetspolitiska argument får allt större betydelse. Unionen bör bli mer självförsörjande på teknik och kritiska råvaror och då behöver EU stödja sin industri på samma sätt som USA och Kina gör.

– Nu är tiden mogen för Europa att ta tillbaka ledningen på den globala scenen för ren teknik och att bygga en konkurrenskraftig, grön och sysselsättningsskapande industrisektor, sade Jo Brouns, från det belgiska ordförandeskapet.

– Det är ett viktigt steg för att öka tillverkningen av ren teknik, sade Jo Brouns.

Målet är att 40 procent av produktion av exempelvis solceller, vindkraftverk och värmepumpar och annan teknik viktig för omställningen.

Även infångning av koldioxid ska kunna stödjas av staterna med förhoppningen om att 50 miljoner ton koldioxid kan fångas in årligen från 2030.

När överenskommelsen är formellt antagen ska den också att ge industrierna snabbare tillståndsförfaranden samt anpassa reglerna för offentlig upphandling.

Kärnkraft, energinät, energilagringsteknik och bioteknik tillhör också tekniker som kan komma ifråga för stöd.

Överenskommelsen innehåller inga utfästelser eller summor över kommande eventuellt stöd utan syftar till att göra det lagligt att godkänna stöd ifall medlemsländerna önskar det.

Det informella avtalet behöver nu godkännande av både parlamentet och rådet för att bli lag. Industri-, forsknings- och energinämnden kommer att hålla en omröstning om ärendet under ett kommande möte.

Dela artikeln!