måndag 17.06.2024

Cirkulär ekonomi prioriterat i Klimatklivet

13 feb 2024

Statens satsningar på investeringar inom omställningen, Klimatklivet, öppnar upp för nya ansökningar. Ett av de utpekade områdena som förväntas vara effektiva är cirkulär ekonomi. Textil, plast och betong nämns som råvaror lämpliga för cirkulära flöden.

Upp till fem miljarder kronor kan i år fördelas till den gröna omställningen i statens satsning Klimatklivet. Det är en höjning på 800 miljoner kronor 2024 jämfört med 2023. Ytterligare höjningar väntas 2025 och 2026.

Under året kommer Klimatklivet hålla tre ansökningsomgångar öppna.

Naturvårdsverket har särskilt pekat ut ett antal åtgärder som kan uppnå betydande klimatvinster genom att investeringar i nya lösningar.

Laddinfrastruktur. Fler laddstationer för elbilar, ellastbilar, elbussar och andra fordon.

Vätgas. Tankstationer för tung trafik, produktion av vätgas, distributionslager och användning av vätgas i industrin.

Jordbruk. Elektrifierat och automatiserat jordbruk för att ersätta fossila bränslen.

Cirkulära flöden. Cirkulära produktionssätt kan bidra till stora utsläppsminskningar inom till exempel textil, plast och betong.

Fossilfri industri. Energieffektivisering och utfasning av fossila bränslen inom industrin.

Överskottsvärme. Nyttja spillvärmen från till exempel industrier och datorhallar.

Biokol. Produktion och användning som värmekälla, för jordförbättring eller som kolsänka.

Biogas. Investeringar för produktion och tankstationer bidrar till omställning inom industrin och inom transporter

Biodrivmedel och elektrobränslen. Investeringar i produktion av biodrivmedel och elektrobränslen kan ersätta fossila bränslen i transportsektorn.

Gasutsläpp. Insamling och destruktion av till exempel lustgas inom sjukvården och metan från deponier kan ge stora utsläppsminskningar.

Dela artikeln!