Kollektivtrafiken ökar – rekord i Norrbotten, Skåne och Värmland

14 feb 2024

I Norrbotten, Skåne och Värmland slår andelen kollektiva resor nu rekord. Det visar 2030-sekretariatets indikatorer för år 2023. Nära var tredje resa i landet sker nu kollektivt.

Kollektivtrafikens marknadsandel är nu 31% av de motoriserade resorna på land, upp från 28% år 2022.

– Att resa kollektivt frigör utrymme i staden, gagnar hushållskassan och är klimatsmart. Kollektivtrafiken är redan idag 95 procent fossilfri, säger Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Skåne, Värmland och Norrbotten når sina högsta siffror sedan mätningarna började 2010. Men stockholmarna är de som åker mest kollektivt, där sker över varannan resa gemensamt. I Skåne och Västra Götaland är det var tredje. Gotland är sämst, där är mindre än var tionde resa kollektiv.

Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag och Tågföretagen har målet att 40 procent av de motoriserade resorna på land ska ske med kollektivtrafik senast år 2030. Det är en ökning från dagens 31 procent.

För att nå dit måste åtgärder göras både lokalt och från riksdag och regering.

– Resenärerna måste ständigt vinnas. Resan ska vara enkel och bekväm, väntetiden kort och priset rimligt. Men rikspolitiken har också en viktig roll. Det duger inte att ensidigt göra fossila drivmedel billigare och höja milersättningen för den som tar bilen. Då bommar vi klimatmålen och korkar igen vägarna, säger Mattias Goldmann på 2030-sekretariatet.

Dela artikeln!