Momsregler för begagnat ska utredas

20 feb 2024

Reglerna för moms ses som ett hinder för begagnathandeln, vilket nyligen påpekats av blanda andra organisationen Svenskt Näringsliv. Nu tillsätter regeringen en utredning för att se över regelverket.

Utredningen ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för de företag som vill skänka varor till välgörenhet.

– Vi behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och ett mer hållbart samhälle, som tar till vara på våra resurser på ett bättre sätt. Regeringen vill därför uppmuntra människor och företag till att främja återanvändning av olika varor. Vår konsumtion driver idag på en råvaruutvinning som är helt ohållbar. För att utveckla vår cirkulära ekonomi måste vi minska onödig administration, så att företag lättare kan sälja begagnade varor utan att behöva räkna ut momsen för varje enskild vara, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Syftet med utredningen är att undersöka om regelverket kan förenklas och bli mer förutsebart för att bland annat minska den administrativa bördan för företagen.

Utredaren ska ta ställning till om bestämmelserna om förenklad vinstmarginalbeskattning kan utformas på ett sätt som förenklar för företagen och därmed underlättar försäljningen av begagnade varor som är lämpade för återanvändning.

Utredningen ska redovisa sina slutsatser senast den 31 mars 2025.

Bild: Elisabeth Svantesson, finansminister. Fotograf, Henrik Nyström, Regeringskansliet.

Dela artikeln!