lördag 20.07.2024

Hållbarhetsarbete ger stora konkurrensfördelar visar ny undersökning

26 mar 2024

7 av 10 konsumenter tycker hållbarhet är viktigt när de väljer företag att handla från. Och sviker företagen vad de utlovar tvekar de inte på att gå till en konkurrent istället. Det visar en nu undersökning från Svensk Handel.

Hållbarhet är viktigt för konsumenterna och trenden är att det blir allt viktigare. 12 procent fler än förra året uppger att de tycker att det är viktigt att företagen de handlar från arbetar hållbart.

Bilden bekräftas av företagen själva. Var fjärde företag upplever att konsumenternas intresse för hållbarhet ökat det senaste året. 53 % av företagen anger dessutom att bidraget till en hållbar utveckling är en viktig drivkraft i verksamheten.

– Siffrorna som vi i dag presenterar visar att konsumenterna förväntar sig att produkterna de köper är miljömässigt- och ekonomisk hållbara. För de flesta företag är detta redan en självklarhet, men vi hoppas nu kunna inspirera ännu fler handelsföretag till att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Handeln är drivande i den gröna omställningen, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

Även om hållbarhet är viktigt för kunderna är det fortfarande pris och kvalitet som är allra viktigast vid köpbeslutet.

– Priset kommer alltid vara en central faktor. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det dock positivt att även kvalitet premieras av konsumenterna. Varor med hög kvalitet håller längre och skapar värde för pengarna på längre sikt. Här finns alla möjligheter för handelns företag att attrahera nya kunder, säger Sofia Larsen.

75 procent har handlat second hand under det senaste året. Det kan delvis vara en konsekvens av de ekonomiska tiderna är kärva för många hushåll. Men kvalitet har också stigit i prioritering där man går från slit och släng till att köpa produkter man avser att använda länge. Det gynnar begagnatmarknaden.

Dela artikeln!