lördag 20.07.2024

Helsingborgare kan nu söka 100 000 kronor till klimatprojekt

3 apr 2024

Nu kan invånare och ideella föreningar i Helsingborg få 100 000 kronor till projekt för att minska klimatpåverkan. Totalt finns 1 miljon kronor i potten.

Det borgerliga styret i Helsingborg håller fast vid målet att staden ska bli klimatneutral till år 2030. Till sin hjälp tar de nu allmänhet och ideella föreningar som ska få stöd för att utveckla idéer som bidrar till att Helsingborg når målet.

Den 2 april öppnade den första ansökningsperioden för Klimatfonden. Ansökningar accepteras fram till 29 april. Den som beviljas medel från fonden kan få upp till 100 000 kronor.

– Med Klimatfonden vill staden stötta civilsamhällets aktörer i omställningen mot ett klimatneutralt Helsingborg år 2030. Vi vill fånga upp idé- och innovationskraften som behövs, säger Amir Jawad (L), ordförande i miljönämnden.

För att få pengar måste projekten uppfylla en del krav, flera av dem fullt möjliga att uppnå med exempelvis cirkulär ekonomi.

Minst ett av kraven måste vara uppfyllda:

  • Bidra till minskade utsläpp av växthusgaser i Helsingborg
  • Minskade utsläpp från helsingborgarnas konsumtion
  • Utgör en kolsänka som binder koldioxid
  • Stärker civilsamhällets engagemang i arbetet för klimatneutralitet
  • Bidrar till lärande, innovation eller nya samarbeten i stadens omställning till klimatneutralitet

Anställda i Helsingborgs stad kan inte få medel från fonden.

Ansökan stänger 29 april och därefter börjar beredningsgruppens arbete med att bedöma inkomna idéer. Den sista maj lämnas besked till dem som ansökt om de fått pengar från Klimatfonden eller inte.

Dela artikeln!