Rekordminskning av utsläppen i EU

4 apr 2024

Förra årets utsläpp inom ramen för EU:s system för handel med utsläppsrätter visar på de största årliga utsläppsminskningarna sedan systemet lanserades 2005. Övergången till förnybar el som ersättning för fossil el ligger bakom den största minskningen.

Utsläppshandelssystemet omfattar el och värmeproduktion, energieffektiva industrier så som oljeraffinaderier, stålindustri, cement- glas- och papperstillverkning och flyg inom EU.

Utsläppen minskade med 15,5 procent under 2023 jämfört med 2022 års nivåer. Utsläppen från utsläppshandelssystemet är nu nära på hälften av 2005 års nivåer då systemet infördes. Målet är att uppnå en minskning med 62 procent till 2030.

De senaste åren har det skett en riktig boom inom produktionen av förnybar energi, främst från sol och vindkraft. Det visar sig nu på utsläppen från energisektorn som minskat med 24 procent jämfört med 2022. Kol och gas har slagits ut som en följd av ökade kostnader och politiska beslut i samband med Rysslands krig mot Ukraina. Samtidigt har exempelvis solenergin både sänkt sina kostnader och blivit effektivare.

Även den energintensiva industrin sänker sina utsläpp. Sju procent jämfört med 2022. Det beror dels på effektivitetsvinster som främst syns i cement, järn och stål men också på minskad produktion i samband med lågkonjunkturen.

Flyget står ut och ökar sina utsläpp dramatiskt med tio procent. Det anses bero på en återgång till gamla resvanor efter covid-19-pandemin.

Dela artikeln!