torsdag 23.05.2024

72 procent vill att klimatmål ska var kvar eller höjas

9 apr 2024

Bara krig slår svenskars oro för klimatförändringar. Och en mycket stor majoritet av svenskarna menar att politiken har ett stort ansvar för att göra något åt klimatutsläppen. Bara 14 procent vill sänka ambitionerna.

När regeringen genomför åtgärder som höjer klimatutsläppen hänvisar de ofta till folkviljan och att klimatpolitiken måste har legitimitet bland befolkningen. Men endast 14 procent av befolkningen stödjer att politikerna sänker ambitionerna och för en politik för ökade utsläpp visar en ny undersökning från WWF.

Oron för klimatförändringarna är stor, det enda befolkningen oroar sig mer för är krig. Organiserad brottslighet kommer först på tredje plats.

Klimatförändringarna märks redan i mångas vardag, 65 procent anser att de klimatförändringar som redan ägt rum påverkar deras liv idag.

Och ansvaret för att åtgärda problemen vilar tungt på de folkvalda menar 48 procent av i undersökningen, långt före tvåan företag och trean privatpersoner.

Samtidigt menar 9 av 10 att det är viktigt att själv leva klimatsmart.

Överkonsumtion är en av orsakerna till klimatförändringarna som oroar mest, främst bland unga kvinnor och unga män. Men äldre är den grupp som tänker på förlusten av natur och djur oftast. Fyra av tio i gruppen 65-79 år uppger att de tänker på förlusten av natur och djur minst någon gång i veckan, vilket är mer än andra grupper.

Dela artikeln!