torsdag 23.05.2024

Rätten till reparation blir lag – 50 miljarder tillväxt för branschen väntas

24 apr 2024

EU går vidare med att tvinga marknaden att erbjuda reparationer med långtgående lagstiftning. Reparationsbranschen förväntas växa med motsvarande 50 miljarder kronor som följd av beslutet.

120 miljarder kronor, så mycket kostar förtida kassering av produkter som går sönder  i EU årligen. Dessutom generas 261 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen varje år på att byta ut varor i stället för att reparera dem.

De nya direktiven förväntas ge en rejäl skjuts åt den inhemsk industri och tjänsteföretag motsvarande 50 miljarder kronor. Eftersom nyproduktionen sker till största delen utanför EU men reparationer med fördel utförs nära kunden väntas unionens företag gynnas och importföretag missgynnas.

Tvättmaskiner, dammsugare och smarttelefoner tillhör de produkter där tillverkarna åläggs att tillhandahålla snabba och kostnadseffektiva reparationstjänster och informerar konsumenterna om deras rätt till reparation.

Varor som repareras under garanti får den lagstadgade garantin förlängd med ett år.

När den garantin har löpt ut ska tillverkaren fortfarande vara skyldig att reparera. Listan över produktkategorier kan förlängas med tiden. Konsumenterna ska också kunna låna en enhet medan den egna repareras eller, om en reparation inte är möjlig, kunna välja en renoverad enhet.

Tillverkarna måste tillhandahålla reservdelar och verktyg till ett rimligt pris och får inte ha avtalspunkter, hårdvara eller programvara som hindrar reparationer.

De får inte hindra oberoende reparatörer från att använda begagnade eller 3D-utskrivna reservdelar, och heller inte vägra att reparera en produkt enbart av ekonomiska skäl eller på grund av att den tidigare reparerats av någon annan.

Regelverket antogs av Europaparlamentet på tisdagen med mycket bred majoritet. EU-länderna har 24 månader på sig att införa det i nationell lagstiftning. Nationella regeringar ska dessutom genomföra minst en åtgärd för att främja reparationer. Det kan handla om kuponger och andra ekonomiska incitament, informationskampanjer, reparationskurser eller stöd till lokala reparationsinitiativ.

Detta innebär de nya reglerna:

  • Tillverkaren måste reparera en produkt till ett rimligt pris och inom rimlig tid även efter den lagstadgade garantiperioden
  • Tillgång till reservdelar, verktyg och reparationshandledning för konsumenter
  • Incitament för att välja reparation, till exempel kuponger och ekonomiska incitament
  • Onlineplattformar ska hjälpa konsumenterna att hitta lokala reparationstjänster och butiker som säljer renoverade varor
  • Varor som repareras under garanti får den lagstadgade garantin förlängd med ett år. Detta ska uppmuntra konsumenterna att välja reparation i stället för att köpa nytt.

Dela artikeln!