torsdag 23.05.2024

Miljontals ton kasserad svampkompost kan användas till hållbar odling

26 apr 2024

Matsvampar som champinjon och ostronskivling odlas i ett kompostmaterial som slängs när svamparna har skördats. I Europa produceras mer än tre miljoner ton sådan kompost enbart från champinjonodlingar.

Förbrukat odlingssubstrat från kommersiell svampproduktion kan bli en kraftfull resurs inom trädgårdsodling. Detta är nämligen en väldigt näringsrik biprodukt som kan minska behovet av både konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det visar forskare från SLU i en nyligen publicerad studie.

– Det här blir väldigt mycket avfall som idag inte används till något, men avfallet från svampodling är näringsrikt och har en rik mikroflora som kan vara gynnsam för jordhälsan. I en ny studie har vi därför undersökt olika egenskaper hos kompostmaterialet som det har odlats champinjoner eller ostronskivlingar i, säger Samar Khalil, en av SLU-forskarna bakom studien.

Idag använder europeiska odlare stora volymer torv. Men vitmossetorv är inte en förnybar resurs och enligt EU:s direktiv behöver beroendet av torv minska.

SLU-forskarnas har kommit fram till att förbrukad svampkompost är en kraftfull resurs för trädgårdsodling. Kompost från champinjonodling är till och med mer näringsrik än den torv som finns i handeln. Och i kompost från både champinjon- och ostronskivlingsodling fanns ett rikt myller av mikroorganismer, inklusive sådana som visade sig kunna hämma patogener som orsakar växtsjukdomar.

Genom att ersätta torv med svampkompost kan trädgårdssektorn minska sitt koldioxidavtryck, då komposten minskar behovet av både syntetisk gödsel och bekämpningsmedel.

– Nedbrukning av svampkompost kan också vara ett sätt att möjliggöra odling av livsmedelsgrödor i jord med förhöjda halter av tungmetaller eller andra föroreningar. Det beror på att mikrobsamhället kan omvandla föroreningarna till ämnen som inte tas upp lika lätt av grödorna, eller är mindre giftiga, säger Samar.

 

Dela artikeln!