torsdag 23.05.2024

Matrester blir till ekologisk växtnäring

Mat- och livsmedelsavfall från hushåll, industrier, verksamheter och butiker i Göteborgsområdet blir råvara som används vid framtagning av biogas och nu också kravmärkt biogödsel.

– Vi erbjuder en helt ny produkt som resultat av vårt arbete här på Marieholm, säger Nanna Bergendahl, produktionschef Materialåtervinning, Renova Miljö.

På Marieholm behandlas avfallet genom att sönderdelas, blandas, pressas och silas till en pumpbar, trögflytande massa, så kallad slurry. Slurryn skickas sedan till samarbetspartnern Renahav som förädlar den till biogas och biogödsel i sin rötningsanläggning. Biogödslet i form av växtnäring, är helt cirkulärt och framställs av restprodukter från den lokala fiskberedningsindustri och det källsorterade matavfallet från Marieholm.

– Insatsen från hushåll och verksamheter vid källsorteringen är första steget i kedjan och nu kan både privatpersoner och företag köpa växtnäring som de själva varit med och bidragit till genom mat- och livsmedelsavfallet, säger Nanna Bergendahl.

Dela artikeln!