måndag 17.06.2024

Globala standarder för cirkulär ekonomi klara

29 maj 2024

Tre nya standarder för den cirkulära ekonomin lanseras nu och förväntar underlätta stora delar av övergången till en cirkulär ekonomi globalt.

Övergången till en cirkulär ekonomi har länge försvårats av att det inte funnits ett gemensamt sätt att benämna eller mäta på. Leveranskedjor, beställningar, handel och kravställning är svårt om inte alla är eniga om grunderna.

Men nu ska det bli ändring på det när de första globala standarderna för den cirkulära ekonomin lanseras och förväntas underlätta stort för omställningen.

Standarderna skapar nya möjligheter för företag att bli mer resurseffektiva, minska sitt avfall och förlänga sina produkters värdekedjor.

– Standarderna är viktiga eftersom de ger en gemensam modell för hur vi designar, tillverkar och hanterar produkter och tjänster på ett hållbart sätt, och vägleder oss att göra förflyttningen till ett cirkulärt samhälle, säger Laura Linnala, projektledare, Svenska institutet för standarder, SIS.

Cirkulär ekonomi innebär ett systematiskt arbetssätt för att hantera resurser optimalt.

Det är ett hundratal länder och ett stort antal organisationer och experter som varit med och utformat de tre nya standarderna som tagits fram inom den internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Flera svenska företag och organisationer har medverkat i arbetet, exempelvis IKEA, RISE, Linköpings universitet, Naturskyddsföreningen, Skogsindustrierna, Avfall Sverige och Cireko.

– Cirkulär ekonomi är ett systemskifte, alla måste tänka på hur resurserna mest effektivt ska tas tillvara. De nya standarderna innebär gemensamma spelregler som kommer att ha stor betydelse för hur vi arbetar med, och mäter, cirkulär ekonomi, säger Laura Linnala.

De nya standarderna kommer att uppdateras kontinuerligt för att följa den snabba utvecklingen inom området. Arbetet fortsätter även med att ta fram standarder för den europeiska marknaden.

De tre standarder som lanseras är:

SS-ISO 59004:2024, Cirkulär ekonomi – Terminologi, principer och vägledning för implementering (ISO 59004:2024, IDT)

SS-ISO 59010:2024, Cirkulär ekonomi – Vägledning för omställning av affärsmodeller och värdenätverk (ISO 59010:2024, IDT)

SS-ISO 59020:2024, Cirkulär ekonomi – Mätning och utvärdering av cirkulär prestanda (ISO 59020:2024, IDT)

Dela artikeln!