måndag 17.06.2024

Ett rikt halvår i Bengtsfors symbiosnätverk

30 maj 2024

En lång rad företag i tre kommuner i västsverige har inlett ett arbete för ökad industriell symbios. Syftet är restströmmar ska bli resurser och därmed gynna både ekonomin och klimatet. En checklista som ska underlätta arbetet har även tagits fram för vem som helst att använda.

Över 90 företag, organisationer och verksamheter har engagerat sig i ett industriellt symbiosnätverk i Bengtsfors, Vänersborg och Lysekils kommuner tillsammans med Chalmers industriteknik.

Tillsammans har nätverket hittat flera symbiosmöjligheter där restströmmar blir resurser och resurser kan delas.

⋅ Kasserade entrémattor blir ljudabsorberande skärmväggar i ett samarbete mellan Rikstvätt, Open Wood och Textilt Återbrukscentrum.
⋅ Spill från Wera Tent blir spakskydd till FTG Cranes som nu kan köpa lokalt producerade cirkulära produkter istället för att importeras. Textilt Återbrukscentrum (TÅC) står för design- och produktutveckling. Framtagning av prototyper och utveckling av affärsmodell pågår.

Under hösten fortsätter arbetet med identifierade symbiosmöjligheter och utvecklingsinsatser bland annat kommer att titta vidare på att:

⋅ Kombinera solenergi, gröna tak och gestaltad livsmiljö vid installation av solpaneler på tak
⋅ Undersöka möjligheten att skapa specialpall från restmaterial
⋅ Undersöka designmöjligheter av lokalt träspill
⋅ Undersöka möjliga användningsområden för restströmmar av wellpapp
⋅ Kunskapshöjande insatser i strategiskt hållbarhetsarbete, energieffektivisering och omställning till förnybar energi

Projektets långsiktiga mål är att skapa en finansierings- och organisationsmodell för symbiossamverkan i Bengtsfors med omnejd.

En checklista som förenklar symbiossamverkan har tagits fram och är tillgänglig för alla som är intresserade.

– Genom checklistan vill vi dela med oss av våra erfarenheter och ge inspiration och stöd till fler företag att ta de första stegen mot symbiossamverkan, berättar Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun och Vera Telemo, Mötesplats Steneby i ett pressmeddelande.

Projektet “Resurseffektiva och inkluderande kommuner genom industriell symbios” syftar till att skapa ett hållbart och klimatneutralt samhälle genom samverkan och resursdelning mellan företag och verksamheter. Projektet finansieras av forskningsrådet FORMAS.

Dela artikeln!