måndag 17.06.2024

Dags att byta fisk? Rödstrimma är den nya svenska fisken

90 procent av alla fiskarter maximalt fiskade eller överfiskade uppger FN:s livsmedels- och jordbruksorgan. Samtidigt finns det problem med hur det nuvarande systemet med odlad fisk i havet fungerar. Lösningen kan vara  fisk från svenska bönder.

Fisk i havskassar ger övergödning i det lokala ekosystemet eftersom att avföring från fiskarna stannar i havet. Dessutom är den odlade havsfisken rovfiskar och matas med fisk från foderfiske som tömmer haven.

I Skåne har företaget Gårdsfisk utvecklat en lösning på problemen med odlad fisk i havskassar. Genom ett integrerat vatten- och jordbrukssystem föder svenska bönder upp fisk på sina gårdar, vilket skapar ett nästintill slutet kretslopp.

Fisken är allätare och ger näring till grödorna genom att vattnet de simmar i sedan används till bevattning och fiskens avföring används till gödsel. Detta gör det möjligt att fortsätta äta fisk och samtidigt minska överfisket och övergödningen.

En av fiskarna som bönderna föder upp heter Rödstrimma och är en vanlig matfisk runtom i världen men ovanliga i Sverige – tills nu.

– Vi valde Rödstrimma då den är robust och allätare vilket gör att de är optimala att föda upp på en bondgård. Den är dessutom supergod, säger Johan Ljungquist, Grundare och VD för Gårdsfisk.

Rödstrimma passar i recept där man annars använder torsk eller abborre.

Genom att föda upp fisken i bassänger i ladugårdar istället för i marina kassar så påverkas inte ekosystemet i havet då fiskarna dels inte kan rymma samt att all avföring från fiskarna samlas upp och används till gödsel.

– Det blir en win-win för lantbrukaren, naturen och vi som gillar att äta fisk, säger Johan.

Rödstrimma är allätare och äter ett mestadels växtbaserat foder, vilket minskar behovet av fisk i fodret och bidrar till ett minskat överfiske. Fiskarna är grönlistade i WWF:s Fiskguide, 100% Svenska och klimatcertifierad med Svenskt Sigill.

Ingen antibiotika eller kemikalier behövs eftersom systemet kontrolleras och att fiskarna är robusta. Det innebär att Gårdsfisk aldrig har haft problem med sjukdomar.

Johan Ljungquist, VD och grundare Gårdsfisk

– Det känns bra att kunna erbjuda svenska konsumenter klimatcertifierad fisk utan antibiotika. Vi visar också att det är möjligt att föda upp fisk och samtidigt ha höga krav på djurhållning, säger Johan.

Gårdsfisk föder i dagsläget upp fisk hos fyra skånska bönder och produkterna finns hos alla livsmedelskedjor.

Dela artikeln!