måndag 17.06.2024

3,3 miljarder kronor i klimatskador på svenska villor – ägare uppmanas stormsäkra sina hus

3 jun 2024

50 000 svenska villor har de fem senaste åren har drabbats av allvarliga naturskador, som översvämningar och bortblåsta tak. Det visar en ny sammanställning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling baserad på data från Svensk Försäkring.

– Värmeböljor, torka, översvämningar och risk för skred gör att vi behöver tänka på nya sätt både kring hur vi bor och bygger. Klimatförändringarnas effekter drabbar redan i dag många villaägare och i takt med att extremväder blir vanligare är det allt viktigare för svenskarna att se om sina hus, säger Per Sangrud, hållbarhetschef på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Över 2 procent av alla villor i Sverige har drabbats av allvarliga naturskador till en kostnad på över 3,3 miljarder kronor de senaste fem åren. Vattenrelaterade skador och skador som uppstått i samband med kraftig vind står för cirka 80 procent av skadorna.

– Klimatförändringarnas effekter drabbar oss här och nu – tiden när svenskarna inte behöva anpassa sin bostad är över. Regeringens strategi för klimatanpassning lägger stort ansvar på kommunerna, men även villaägare och bostadsrättsföreningar måste själva agera för att skydda sina bostäder mot klimatrisker, säger Per Sangrud.

Gävle är värst drabbat. Skadorna är över sju gånger vanligare där än snittet i landet. En stor anledning är de kraftiga skyfall som kommunen haft på senare år.

– Ska du köpa eller sälja en bostad kan du prata med mäklaren om klimatanpassning. Den som vill få reda på vilka klimatrisker som är störst för den egna bostaden bör kontakta kommunen. Tillsammans med Länsstyrelsen ska kommunen identifiera områden där det finns risk för skador på den byggda miljön som följd av klimatförändringarna, säger Per Sangrud.

Även om bostäder i hela Sverige påverkas av vårt förändrade klimat finns det platser som än så länge varit relativt förskonade för klimatförändringarnas effekter. I Bjurholms kommun i Västerbotten har bara 0,1 procent av villorna drabbats av naturskador de senaste fem åren.

Kommunerna där flest villaägare fått försäkringsersättning för naturskador under åren 2018–2022:

  1. Gävle 15,1%
  2. Lidköping 12,0%
  3. Grästorp 9,3%
  4. Uppvidinge 7,2%
  5. Sandviken 7,1%

Tre tips från Länsförsäkrningar – så kan du skydda dig mot naturskador:

  1. Ha en villaförsäkring. En villaförsäkring kan skydda ditt hus om byggnaden utsätts för naturskador. I vissa fall ersätter försäkringen också skador på din tomt. Men undersök vad som gäller för just din försäkring eftersom du normalt inte får ersättning för skador från vatten som rinner in i huset via tak, fasad eller dränering.

  2. Minska risken för översvämning. Se över dräneringen kring huset så att den inte har några brister och kontrollera om brunnar, ventiler och avlopp där vatten kan läcka in. Källarutrymmen är ofta extra utsatta vid översvämningar – försök att täta dörrar och fönster, förvara saker på hyllor och skaffa en dräneringspump om din källare ligger i ett utsatt läge.

  3. Stormsäkra huset. Kontrollera om det finns stora träd kring tomten och låt en expert besiktiga dem om du är osäker. Om du har flaggstång, se till att den är ordentligt förankrad och förvara lösa föremål som grill och utemöbler inomhus. Se över ditt tak så inga takpannor, takplåtar eller fasadbeklädnad är lösa.

Dela artikeln!