måndag 17.06.2024

Experterna: Grön giv kan fortsätta men risk för bakslag

10 jun 2024

EU:s gröna giv kommer kunna fortsätta och dessutom fokusera mer på cirkulär ekonomi. Det bedömer en av den cirkulära ekonomins profiler Pär Larshans på Ragn-Sells.

Ursula von der Leyen ser ut att kunna fortsätta leda EU– kommissionen och det arbete som inletts för klimatomställningen vilket ger optimism i de gröna branscherna även om det också finns orosmoln i horisonten.

Gabriel Wikström, med bakgrund som nationell Agenda 2030 samordnare menar att omställningen kan komma att stanna av eftersom politiker i flera läger anser sig behöva anpassa sig till en skeptisk opinion.

I Sverige kan däremot utfallet i valet komma att bli en nystart för ett mer ambitiöst klimatarbete när Tidöpartierna analyserar sina motgångar och konstaterar att opinionen är mer klimatvänliga än vad de antagit menar centerns Klimat- och energipolitisk talesperson Rickard Nordin (C).

Lina Gustavsson, CEO kommunikationsbyrån The Bacon Hospital, menar att valresultatet  är en klar signal för både politiken och näringslivet om att klimatintresset är stort bland väljarna. De bolag som kan visa vägen i omställningen till en cirkulär ekonomi har allt att vinna.

Alla är eniga om att, som Naturskyddsföreningen påpekar, de kommande fem åren är avgörande för klimatomställningen med flera stora beslut på gång.

 

Pär Larshans, Hållbarhetschef, Ragn-Sells:

Det ser ut som att det kan bli majoritet för Ursula von der Leyen att fortsätta leda EU kommissionen.

Det som hon har signalerat är att fokus kommer läggas mer på att säkra EU:s behov av strategiska och kritiska resurser vilket kommer verka positivt för att ta fram storskaliga cirkulära processer där just dessa resurser kan utvinnas ur urbana flöden.

Den gröna given kommer fortsätta men mer med fokus på denna fråga. Detta kommer kunna stärka EU:s konkurrenskraft och reducera de geopolitiska riskerna.

Jag förväntar mig även att man tar tag i byggmaterialflödena som är väldigt linjära och har stora CO2 belastningar.

I min roll som president för återvinningsindustrin i Europas Construction & Demolition bransch så har EU kommissionen visat stort intresse för byggmaterial/byggsektorn men signalerat att de vill invänta signalerna från en ny kommission – här var valet en viktig signal.

För Ragn-Sells del så hoppas jag också att man skall prioritera förmågan att öka matproduktionen, att ge tillgång till återvunna näringsämnen kommer kommer vi skala upp under kommande 5 årsperiod.

 

Rickard Nordin (C) Klimat- och energipolitisk talesperson. Riksdagsledamot Göteborgs kommun:

Valresultatet och väljarnas prioriteringar visar att miljö- och klimatfrågorna prioriteras betydligt högre än vad Tidöpartierna trott.

Jag hoppas det kan bli en nystart för ett mer ambitiöst klimatarbete i Sverige där fokus är både på utsläpp, men också på de stora förbättringar vi ser finns möjlighet till inom såväl effektivisering som cirkulär ekonomi.

Sverige har mycket kvar att göra när det kommer till de cirkulära affärsmodellerna och en bra start vore om regeringen såg över beskattningen i relevanta delar.

 

Gabriel Wikström, bakgrund som minister och nationell samordnare för arbetet med Agenda 2030:

Jag tror att det redan beslutade politiken ligger fast men att det kan bli svårare att föra en mer ambitiös omställningspolitik (trots att behov av det kommer bli allt tydligare under mandatperioden).

Främsta anledningen till det är att högern känner att man har gått för långt i förhållande till en del av sina viktiga väljargrupper och att delar av näringslivet kommer bli mer missnöjda med den beslutade politiken i takt med att den implementeras.

 

Lina Gustavsson, CEO och Sustainability Communications Director på varumärkes och kommunikationsbyrån The Bacon Hospital:

Valresultatet visar hur starkt stödet för klimatomställningen är hos allmänheten. Det är en klar signal för både politiken och näringslivet att det är hög tid att flytta fram positionerna. Samma sak bekräftas i flera oberoende nationella och internationella studier som publicerats under våren.

Min slutsats är att de bolag som kan visa vägen i omställningen till en cirkulär ekonomi har allt att vinna och bör se till att både synas och höras nu. Här ryms enorma affärsmöjligheter.

 

Naturskyddsföreningen:

– Vi är oerhört oroade för framtiden för EU:s starka klimat- och miljösatsning den senaste mandatperioden. Både den gröna och liberala gruppen i parlamentet har varit drivande i klimatfrågor, och ser nu ut att backa. Ytterhögern, som nått framgång i valet, är starka motståndare till en ambitiös klimat- och miljöpolitik och vill till och med montera ner delar av befintlig lagstiftning. Det lägger ett tungt ansvar på Moderaterna och Kristdemokraterna i EU-parlamentet att inte samarbeta med ytterhögern, säger Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen.

– De kommande fem åren är avgörande för klimat- och miljöpolitiken i EU. Flera tunga frågor ska avgöras, exempelvis klimatmålet för 2040, EU:s jordbrukspolitik och ett flertal lagstiftningar inom den gröna given som ännu inte gått i mål, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

– De svenska EU-parlamentarikerna har nu ett stort ansvar att se till att klimat- och miljöpolitiken i EU är fortsatt stark och modig. I vår enkät inför EU-valet svarade alla partier utom Sverigedemokraterna att klimat och miljö ska vara prioriterat för EU. Nu är det upp till bevis för dessa partier, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Dela artikeln!