lördag 20.07.2024

Kommunpolitiker över partigränser: Varför backar vi när vi vill framåt?

12 jun 2024

DEBATT. Tunga kommunpolitiker från alla riksdagspartier utom SD skriver på upprop för att skynda på klimatomställningen och bifogar fem konkreta förslag.

Upprop: ”Varför backar vi när vi vill framåt?”

Samtliga åtta riksdagspartier står bakom Sveriges klimatmål och det folkliga stödet för att politiken ska göra mer för klimatet är överväldigande. Ändå går omställningen inte tillräckligt snabbt. Varför har vi lagt i bromsen när det bara borde vara att tuta och köra?

För att nå klimatmålen krävs insatser på både lokal och nationell nivå – men ibland förutsätter det ena det andra. Ett delmål är att minska klimatutsläppen från transportsektorn med 70% mellan åren 2010–2030, ett arbete som just nu går åt fel håll. Omställningen av transporter och resor är ett bra exempel på förändring som både kan och bör drivas lokalt, men där det är svårt att öka farten utan nationella styrmedel.

För att kunna driva en effektiv klimatpolitik lokalt vill vi se:

  1. Avtal om hållbara transporter. I Norge finns byväxtavtalen – ett välfungerande stödsystem med målsättning om nolltillväxt av biltrafik i städer, där gång-, cykel- och kollektivtrafiksatsningar förhandlas fram mellan staten och kommuner. Vi vill se ett motsvarande avtal i Sverige!
  2. Öronmärkt finansiering för gång och cykling. Många går eller cyklar redan, men i den nationella transportplaneringen får gång- och cykelinfrastruktur en försvinnande liten del av investeringarna. Vi vill att Sveriges inspireras av Irland och Österrike – där öronmärks 10% av infrastrukurplaneringen till cykelåtgärder.
  3. Rusta upp järnvägen. Storsatsa på att bygga ut och rusta upp järnvägen i hela landet, för att öka kapaciteten, punktligheten och tillgängligheten. Det ska löna sig att välja tåg framför fossildrivna färdslag!
  4. Låt kommunerna reglera parkering. Det finns mer parkeringsyta än bostadsyta i Sverige och privatägda bilar står stilla över 96% av tiden. Forskning visar att vi måste underlätta hållbara transportval och samtidigt försvåra ohållbart resande om vi ska få effekt. Ett smart sätt att försvåra ohållbart resande är att ge kommuner större möjlighet att reglera parkering än vad dagens lagstiftning tillåter.
  5. Hållbar jobbpendling. Med dagens system för avdrag för jobbpendling är det mer fördelaktigt att ta bilen själv än att samåka, cykla eller åka kollektivt. Vi vill se ett reformerat reseavdrag som uppmuntrar till hållbara resval, som grundas i färdmedelsneutralitet och är avståndsbaserat.

Med fastställda klimatmål och en gemensam vilja att nå dem finns det inga ursäkter – nu måste vi gasa. Vi behöver klimatpolitik som tar oss i mål!

Följande politiker och företrädare för organisationer står bakom uppropet:

Evelina Fahlesson (S) Skellefteå kommun
Jacob Högfeldt (M) Strängnäs kommun
Anna Hed (C) Mora kommun
Bo Frank (M) Växjö kommun
Anders Lönroth (MP) Huddinge kommun
Gunvor Bergkvist (V) Göteborgs stad
Amir Jawad (L) Helsingborgs stad
Elin Engdahl (S) Lunds kommun
Rosi Hoffer (S) Östersunds kommun
Aphram Melki (C) Järfälla kommun
Cecilia Boman Lindström (MP) Karlstads kommun
Sofia Hedén (S) Malmö stad
Sofia Lindholm (C) Trollhättans stad
Linn Tufvesson (M) Lunds kommun
Lars Thunberg (KD) Helsingborgs stad
Victoria Johansson (MP) Solna stad
Maria Stenström, 2030-sekretariatet
Samuel Jonsson (M) Lunds kommun
Veronica Magnusson, förbundsordförande fackförbundet Vision
Pontus Tengby (MP) Värmdö kommun
Lennart Bondeson (KD) Örebro kommun
Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen
Tore Walldén (V) Östersunds kommun
Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister
Sofia Kristensson (M) Lunds kommun
Lena Lindberg (V) Falu kommun
Torbjörn Vennström, ordförande Klimatriksdagen
Karin Svensson Smith (MP)
Samuel Williams, Verksamhetsledare Svenska Cykelstäder
Katarina Bergstrand, Sweden by Bike
Agneta Liljestam, Klimatriksdagen
Kerstin Sagström (V) Region Östergötland
Annevi Sjöberg, Plockhugget
Conny Hansson (V) Rättviks kommun
Pernilla Bodin (MP) Växjö kommun
Steve Malmström (C)
Inger Gretzer Qvick (V) Stockholm stad
Cheryl Jones Fur (MP) Växjö kommun
Emma Eide (C) Nacka kommun
Helena Thelander, verksamhetsledare, Hållbar Utveckling Skåne
Stefan Sjöberg (MP) Eskilstuna kommun
Krister Spolander, Fotgängarnas förening
Ann-Sofie Wågström (S) Eskilstuna kommun
Hugo Andersson (C) Finspångs kommun
Petra Ahlman, Energicentrum Gotland
Richard Glifberg, Energicentrum Gotland
Birgitta Beijer, Naturskyddsföreningen Nacka
Angelika Schindler-Egl, Naturskyddsföreningen Skellefteå
Carl Ståhle (MP) Ekerö kommun
Stig Svensson (S) Lunds kommun
Assar Wixe (S) Lunds kommun
Britt Svensson (S) Lunds kommun
Per Wickenberg (S) Lunds kommun
Angela Everbäck (MP) Vellinge kommun
Håkan Bjerking (MP) Vellinge kommun
Susanna Petersén (MP) Vellinge kommun
My Lilja (S) Lunds kommun
Hanna Klingborg (MP) Södertälje kommun
Ann Stenberg (MP) Vellinge kommun
Annika Åberg, Naturskyddsföreningen Vaggeryd
Annamaria Hedlund (S) Skellefteå kommun
Jesper Johansson (MP) Värmdö kommun
Anna Erlandsson, Ketching
Daniel Sjögren (S) Skellefteå kommun
Tobias Steen (MP) Burlövs kommun
Nina Pettersson, föreningen Klimatkollektivet
Arne Sköldén (MP) Nacka kommun
Peter Turander, Naturskyddsföreningen Orsa
Kjell Borgström, Naturskyddsföreningen Tyresö
Claes Melin (MP) Tomelilla kommun
Anna-Mia Ericsson Lindelöf (S) Sandvikens kommun
Lisa Forsberg (FI) Kiruna kommun
Emilia Töyrä (S) Kiruna kommun
Elisabeth Lennartsson, Aktion rädda vättern
Carolina Gustafsson (V)
Kaj Karlberg (S) Sollentuna kommun
Per Magnuson, Naturskyddsföreningen Landskrona
Lisa Skiöld (V) Uppsala kommun
Ellinor Vikman Rindevall (S) Hässelby
Emilia Bjuggren (S) Stockholm stad
Lucas Grind, Svenska Institutet
Jesper Lindholm (S)

Dela artikeln!